Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Grzegorz
Nazwisko: Daniel
Miejsce urodzenia: Dąbrowa pow. Kraśnik
Data urodzenia: 27-04-1936
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Daniel, w latach 1980-1982 pracownik Lubelskiej Fabryki Samochodów Ciężarowych i wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w tej fabryce, a także wiceprzewodniczący MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", był figurantem w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Automatyk" (nr rej. 26280). Akta te i inwigilacja Stanisława Daniela były prowadzone przez SB z Wydz. V KW MO Lublin od dnia 20 grudnia 1980 do stycznia 1986 i dot. działalności ww. w NSZZ "Solidarność" i w Lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 10823/II. Akta o sygn. 10823/II nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Daniel, w latach 1980-1982 działacz NSZZ "Solidarność" w Lublinie, figuruje w aktach administracyjnych i operacyjnych SB z Wydziału Śledczego KW MO Lublin z lat 1981-1983. Te wielotomowe akta dot. stu kilkudziesięciu działaczy NSZZ "Solidarność" w Lublinie i woj. lubelskim i ich działalności w latach 1981-1982. Dotyczyły także m.in. akcji MSW krypt. "Klon" - w ramach której przeprowadzano „rozmowy ostrzegawcze” i "rozmowy profilaktyczne" z wieloma działaczami NSZZ "Solidarność" i innych organizacji opozycyjnych wobec władz PRL. Stanisław Daniel występuje m.in. w "wykazie osób, z którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczne" - wykazie datowanym 5 stycznia 1982 (w tomie 6 ww. akt). IPN Lu 020/638 (10190/II), materiały zachowane fragmentarycznie.
Stanisław Daniel figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim "Związek". Te wielotomowe akta dot. działalności i działaczy/członków Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie i woj. lubelskim w latach 1980-1982, w tym Stanisława Daniela. Sprawa ta była prowadzona w latach 1980-1983 przez SB z Wydziału III "A" i Wydziału V KW MO w Lublinie. W tomie 7 akt na s. 50-51 zamieszczono "informację" dot. Stanisława Daniela i jego "charakterystykę". IPN Lu 018/162 t. 7 (IV/249).
Stanisław Daniel figuruje w aktach osobowych internowanego prowadzonych przez Areszt Śledczy w Lublinie i Zakład Karny Włodawa w okresie od 13 grudnia 1981 do 30 kwietnia 1982, tj. w okresie internowania Stanisława Daniela - na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie nr 41 z dnia 13.12.1981. IPN Lu 23/60 (19/IV/82).
.