Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Janusz Bogusław
Nazwisko: Kubasiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-12-1938
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1961 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1969) - politolog. W latach 1960-1972 w aparacie Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), sekretarz Zarządu Głównego ZMS w okresie od 1968 r. do 1972 r.
Źródło: Archiwum miasta stołecznego Warszawy, dalej AmsW; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Zjazdy, plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego, władze naczelne I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 1981-1986, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1986, dalej PZPR, oprac. J. Jakubowski, 1986, s...; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 381.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Kierownika Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 14-07-1976 31-03-1980 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 125.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 2-07-1986 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 210.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Skierniewice PZPR 01-04-1980 11-01-1985 PZPR, oprac. J. Jakubowski, 1986, s.100; AAN V/157.
Kierownik Wydział Administracyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 22-12-1984 19-05-1985 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 111.
Kierownik Wydział Społeczno-Prawny Komitet Centralny Warszawa PZPR 19-05-1985 21-12-1985 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 138.
I Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PZPR 14-10-1985 29-01-1990 PZPR, oprac. J. Jakubowski, 1986, s.102; AmsW.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-01-1990 PZPR, oprac. J. Jakubowski, 1986, s. 67; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 381.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 29-07-1989 PZPR, oprac. J. Jakubowski, 1986, s. 86; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 263.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 29-07-1989 29-01-1990 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 262.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nie figuruje w zasobie IPN.
.