Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Mietkowski
Miejsce urodzenia: Moskwa
Data urodzenia: 21-04-1956
Imię ojca: Wadim
Imię matki: Lija


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Mietkowski był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Gama I" nr rej. KR 20209. Został zarejestrowany 22.04.1978 pod nr rej. KR 20209. Był aktywnym działaczem SKS w Krakowie. Sprawę zakończono po wyjeździe A. Mietkowskiego za granicę. Materiały złożono 08.12.1982 pod sygn. 15766/II w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie. IPN Kr 010/12074 (15766/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Mietkowski figuruje w aktach SOR "Adam". W ramach tej sprawy Wydział III SB KWMO w Krakowie rozpracowywał środowisko opozycyjne które stworzyło SKS. A. Mietkowski brał udział w działalności wydawniczej drugiego obiegu i był rzecznikiem SKS. IPN Kr 010/12060 (15404/II-gr.)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Mietkowski figuruje w aktach SOR "Alfa" KR 19401. Wraz z innymi osobami był rozpracowywany przez Wydział III KWMO w Krakowie z racji aktywnej działalności w SKS. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw SKS i był rzecznikiem tej organizacji. IPN Kr 010/12075 (15827/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Mietkowski figuruje w aktach SOS/SOR krypt. "Beta" nr rej. KR 19792. Sprawa była prowadzona przez Wydział III SB KWMO w Krakowie na grupę osób związanych ze środowiskiem krakowskiego SKS. IPN Kr 010/12064 (15475/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Mietkowski figuruje w materiałach SOR "Arka" dotyczących rozpracowania środowiska organizacji "Ruch Młodej Polski". Był w okresie powstawania RMP aktywnym działaczem opozycyjnym na terenie Krakowa, utrzymywał kontakty ze środowiskiem RMP. IPN Gd 340/1 (54427/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Mietkowski figuruje w aktach SOR krypt. "Ptak" prowadzonej na działaczy opozycji z terenu Warszawy i Białegostoku jako działacz SKS z Krakowa. IPB Bi 012/408 t. 1-2 (2612/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] A. Mietkowski figuruje w aktach SOR "Polityk". Utrzymywał kontakty i wspólnie działał w SKS z osobą rozpracowywaną przez SB w ramach SOR "Polityk". IPN Kr 010/12331 (17539/II)
Sprawa Obiektowa [SO] A. Mietkowski figuruje w materiałach SO "Jagiellończyk" jako działacz NSZ i SKS. Sprawa dotyczy kontroli operacyjnej środowiska studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozpracowanie przez SB działaczy "Studenckiego Komitetu Solidarniści" (SKS) i "Niezależnego Zrzeszenia Studentów" (NZS). IPN Kr 08/302 t. 1-20 (315/IV)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie przeciwko A. Mietkowskiemu i innym o udział w związku pod nazwą "Studencki Komitet Solidarności" (SKS). Aresztowany 31.08.1980. Areszt uchylono 01.09.1980. Wobec pobytu oskarżonego poza granicami Polski śledztwo zawieszono 31.12.1981. Akta zniszczono we wrześniu 1989. Akta o sygn. 5474/III-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta wznowionego w 1984 r. śledztwa, które zawieszono 31.12.1981, przeciwko A. Mietkowskiemu i innym z art. 276 par. 1 kk w związku z działalnością opozycyjną w latach 1976-1980 w SKS. Śledztwo po wznowieniu umorzono na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Kr 07/5362 (5696/III-gr.)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa w sprawie przynależności do Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie oraz rozpowszechniania wiadomości antyreżimowych poprzez drukowanie i kolportowanie wydawnictw bezdebitowych prowadzonego przeciwko A. Mietkowskiemu i innym. Podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 276 § 1 kodeksu karnego oraz z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk. Aresztowany w okresie 31.08.1980-01.09.1980. Śledztwo zawieszono 31.12.1981. Po wznowieniu umorzono 20.11.1984 na mocy amnestii. IPN Kr 303/44-51 ( Ds 1236/80/S)
Akta penitencjarne Akta osadzonego w AŚ w Krakowie A. Mietkowskiego. Aresztowany tymczasowo 31.08.1980 za działalność w SKS. Zwolniony postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Krakowie 01.09.1980. IPN Kr 081/126 (38/950/80)
Akta sądowe Akta sądowe ze sprawy przeciwko A. Mietkowskiemu i innym, oskarżonym o udział w organizacji SKS. Materiały zawierają wniosek o orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych ze sprawy, po umorzeniu śledztwa w 1984 r. IPN Kr 17/283 (II Ko 292/85/S)
Akta operacyjne Andrzej Mietkowski został zarejestrowany 13.09.1983 pod nr rej. 82188 przez Wydział XI Dep. I MSW w kategorii "zab." [zabezpieczenie]. Zabezpieczenie zakończono 30.01.1990. Akt SMW XI/1596 brak w zasobie, brak informacji o ich zniszczeniu. Akt sprawy 82188 brak w zasobie. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe A. Mietkowskiego. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr Z-3853 wniesione przez Wydział III KWMO w Krakowie na okres 01.07.1979 do 01.07.1981. Zastrzeżenie z powodu działalności w SKS. IPN Kr 37/132195 (EAKR 132195)
.