Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Jerzy
Nazwisko: Łukaszewski
Miejsce urodzenia: CZELADŹ
Data urodzenia: 03-09-1944
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 469/12, zarządzenie z dn. 31.01.2013 dot. Dariusza Jerzego Łukaszewskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa dotyczyła zamiaru założenia przez Dariusza Łukaszewskiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinie oraz kontaktów figuranta z pracownikami BBC w Londynie. IPN Sz 0011/594 (10485/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE/SOR] Zarejestrowany w sprawie jako główny figurant „za propagowanie wrogich poglądów oraz działalność antypaństwową”. W dniu 15.11.1983 kwestionariusz ewidencyjny przekwalifikowano w sprawę operacyjnego rozpracowania. Mat. o sygn. 15470/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.