Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Sławomir
Nazwisko: Markiewicz
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 16-03-1952
Imię ojca: Gustaw
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Doniesienia dot. M.Markiewicza znajdują się w teczce pracy TW "Wacław" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0082/65 t.3 (45766/I), teczkach pracy TW "Derek" (Wydział III KWMO/WUSW Łódź) sygn. IPN Ld 0040/2784, sygn. IPN Ld 0082/48 t.4-5 (45233/I)Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Markiewicz, wówczas dziennikarz zatrudniony jako redaktor w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym, został zarejestrowany 27.03.1981 pod numerem 44686 przez Wydz. II KWMO w Łodzi jako "osoba zabezpieczona", następnie 31.12.1981 zmieniono kategorię na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Układny", a sprawę przejął Wydz. III KWMO w Łodzi. Marek Markiewicz był przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w łódzkiej telewizji. W dniu 25.03.1985 materiały KE 'Układny" włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Ekstrema". Materiały zniszczono. Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjną.
Występuje w "Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" wrzesień-październik 1981 r., część I, MSW Biuro "C", Warszawa 1984 r.". IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
Marek Markiewicz figuruje w materiałach Biura "C" MSW dot. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". IPN BU 024/145 (041/145, sygn. S 3/146-194).
Akta śledztwa Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi przeciwko Markowi Markiewiczowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 46 pkt. 1 I 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. IPN Ld 121/1 t. 1-2 (II Ds 179/81).
Marek Markiewicz występuje w aktach sprawy karnej przeciwko Andrzejowi Słowikowi i Jerzemu Kropiwnickiemu, przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, oskarżonym o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego poprzez nawoływanie do rozpoczęcia strajku powszechnego w dniu 13 grudnia 1981. IPN Ld 53/17 t. 1-2 (III K 122/81-dor., II Ds. 178/81).
Zarejestrowany 25.03.1985 pod numerem 50531 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Ekstrema" o numerze rejestr. 13713. Sprawę prowadził Wydz. III KWMO w Łodzi. W dniu 10.10.1985 materiały SOR przekazano do Wydz. V KWMO w Łodzi, następnie sprawę ponownie przejął Wydz. III. Marek Markiewicz, który wówczas był kierowcą taksówki osobowej, 30.01.1986 został zarejestrowany pod numerem 52331 jako figurant SOR krypt. "Ekstrema". Inwigilowany przez SB jako "były działacz nielegalnych struktur >Solidarności<, [który] utrzymywał aktywne kontakty z czołowymi działaczami podziemia". Materiały zniszczono, Wpis w oparciu o dokumentację ewidencyjną.
W dniu 9.02.1987 został zarejestrowany przez Wydz. III KWMO w Łodzi do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Adwokat". W trakcie prowadzenia kontroli operacyjnej SB przeprowadziła z Markiem Markiewiczem kilka rozmów "profilaktyczno-ostrzegawczych" w wyniku których "zaprzestał wszelkiej wrogiej, politycznej działalności". Kwestionariusz Ewidencyjny zakończono 16.09.1988, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 7540/II. Akta o sygn. 7540/II zniszczono w 1989 roku (nr protokołu brakowania 1004/89). Wpis w oparciu o dokumentacje ewidencyjną.
Marek Markiewicz występuje w aktach sprawy karnej prowadzonej przeciwko innej osobie oskarżonej o to, że w okresie od 02.04.1984 do 09.10.1985 na terenie Gdańska brała udział w sporządzaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw i ulotek. IPN Gd 112/45 t. 1/2 (IV K. 281/86).
Marek Markiewicz występuje wraz z około 100 innymi osobami w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW zawierających charakterystyki osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych za lata 1963-1989. IPN BU 01221/45 (218/3).
.