Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Mizikowski
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 04-05-1931
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Lucyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Pawnik" (oficjalnie zarejestrowany dn. 11.08.1975, ale kontrolowany już od 1965) ze względu na to, że "wykazywał negatywny stosunek do polityki Partii i ZSRR, (...) gloryfikował postać i działalność Józefa Piłsudskiego". W aktach znajdują się materiały operacyjne z lat 1965-1975 - głównie doniesienia TW ps. "Konstanty", będące podstawą założenia kwestionariusza. IPN Lu 0421/201 (II/365)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 24.02.1979 pod nr 4280 jako figurant SOS krypt. "Kibic" (14.10.1980 SOR), ponieważ jako adwokat prezentował "wrogi i nieprzejednany stosunek do ZSRR i PZPR", utrzymywał kontakty z czołowymi przedstawicielami opozycji w kraju, współpracował z KOR, RMP, ROPCiO, był kolporterem ulotek i literatury bezdebitowej, członkiem KPN, od 1980 zaangażowany w dzialalność na rzecz NSZZ "Solidarność" i NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Utrzymywał kontakty z "Kulturą Paryską" i Radiem "Wolna Europa". W okresie internowania (13.12.1981-7.10.1982) udzielał porad prawnych internowanym i skazanym. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał prowadzenia "wrogiej dzialalności", był współorganizatorem różnych uroczystości i manifestacji. Autor artykułów publikowanych w nielegalnych wydawnictwach. Prelegent wykładów z historii współczesnej, m.in. na temat zbrodni katyńskiej. W 1989 rozpracowanie zakończono, a materiały zarchiwizowano do nr II/1121. IPN Lu 0421/778 (II/1121)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały sprawy krypt. "Arka", w ramach której rozpracowywano "Ruch Młodej Polski" na terenie kraju. Jan Mizikowski występuje w materiałach jako jeden z głównych inicjatorów powstania RMP "Podlasie", współorganizator "akcji samokształceniowych", kolportażu ulotek i wydawnictw bezdebitowych, obchodów niezależnych uroczystości państwowych. IPN BU 0716/217 (II/54427)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Urna" dot. kolportażu ulotek i broszur antywyborczych. W marcu 1980 dokonano przeszukania i prewencyjnego zatrzymania na 48 godz. grupy osób, w tym Jana Mizikowskiego. IPN Lu 0421/270 (468/II)
Akta internowanego Internowany dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 6/81 z dn. 12.12.1981 Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach. Umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej, następnie dn. 8.01.1982 przeniesiony do OO we Włodawie, tam karany dyscyplinarnie. Dn. 24.04.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu. Zwolniony dn. 8.10.1982 na podstawie decyzji nr 68/82 z dn. 7.08.1982. IPN Rz 52/555
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Związek" nr rej. 8774 dot. próby zalegalizowania "Solidarności Rolników Indywidualnych Województwa Siedleckiego". J. Mizikowski był pełnomocnikiem Komitetu Założycielskiego w/w związku. Po zalegalizowaniu NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych i zmianie sytuacji społeczno-politycznej w kraju, sprawę zakończono. IPN Lu 0421/778 (1121/II)
.