Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Wiktor
Nazwisko: Bandrowski
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 02-05-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Dokumentacja akcji krypt. "Malwa" dot. zabezpieczenia operacyjnego Stacji Radiowych i Telewizyjnych oraz Gdańskiego Ośrodka Telewizji i Polskiego Radia na terenie woj. gdańskiego. Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". Jerzy Bandrowski figuruje w «wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa» sporządzonym 23.10.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Arkusz informacyjny dotyczący Jerzego Bandrowskiego sporządzony 25.11.1980 zniszczono za «protokołem zniszczenia dokumentów sprawy krypt. "Jodła"» z 28.12.1982. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 1 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/7 (156/7, 911/7), IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (156/10)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Jerzy Bandrowski, aktywny członek komitetu strajkowego w PKS w Tczewie, a następnie aktywny członek Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» w PKS w Tczewie, przechodzi w aktach jako osoba podlegająca internowaniu. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV)
Akta internowanego Zatrzymany 22.01.1982, a następnie internowany 23.01.1982 na mocy decyzji nr 142 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony na mocy decyzji nr 117 o uchyleniu internowania wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/107
Teczka operacyjnego sprawdzenia Jerzy Bandrowski pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Wydz. II KWMO w Gdańsku ze względu na działalność w NSZZ «Solidarność» i "negatywny" stosunek do ustroju socjalistycznego. Stąd też został poddany aktywnej kontroli operacyjnej w miejscu zamieszkania przez KMMO w Tczewie. 20.05.1983 KMMO w Tczewie przeprowadziła wywiad środowiskowy dot. ww. Jak ustalono ww. po zwolnieniu z internowania wycofał się z działalności związkowej i zamierzał wyemigrować z kraju. W 1986 KM MO w Tczewie ustaliła, że ww. w 1982 wyjechał na stałe za granicę. W związku z tym kontrolę operacyjną ww. zakończono, a materiały złożono do archiwum. IPN Gd 343/44/4
Akta paszportowe W aktach paszportowych Jerzego Bandrowskiego znajduje się charakterystyka ww. sporządzona przez Wydz. II KWMO w Gdańsku. W sierpniu 1980 był inspiratorem przerw w pracy w Oddziale Towarowo-Osobowym PKS w Tczewie. Wszedł w skład Komitetu Strajkowego zajmując się m.in. opracowywaniem ulotek i postulatów. Aktywnie działał przy tworzeniu struktur NSZZ «Solidarność» przy PKS w woj. gdańskim i elbląskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany do OO. w Strzebielinku. W aktach znajduje się kopia decyzji o internowaniu ww. EAGD 227224
.