Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Andrzej
Nazwisko: Brzoza
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 23-10-1959
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność" z terenu woj. gdańskiego. Ww. brał udział w demonstracjach ulicznych 03.05.1982 w Gdańsku i został zatrzymany. Materiały dotyczące Lecha Brzozy złożone do archiwum pod sygn. 911/19 t. 2 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 2 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta internowanego Internowany 13.05.1982 do OO. w Iławie na mocy decyzji nr 686 wydanej 11.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego". 23.06.1982 przeniesiony do OO. w Kwidzynie. Zwolniony 12.07.1982 na mocy decyzji nr 216 wydanej 30.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 162/42 (40/7/82)
Dokumentacja ewidencyjna "Na drugostronnie wymienionego Komisariat VI MO w Gdańsku wszczął inwigilację podstawową nr teczki 9/3 jako podejrzewanego o branie udziału w zajściach ulicznych, zwolnionego po internowaniu. Inwigilację prowadzi Komisariat VI MO w Gdańsku". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Kandydat na Tajnego Współpracownika [kTW] Rozpracowywanie Lecha Brzozy jako kandydata na tajnego współpracownika zakończone z powodu niechęci ww. do współpracy. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 25073/I-k zniszczono 20.04.1988. Materiałów o sygn. 25073/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.