Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Bukowski
Miejsce urodzenia: Pyrzyce
Data urodzenia: 28-05-1957
Imię ojca: Edward
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność" z terenu woj. gdańskiego. Andrzej Bukowski brał udział w zajściach ulicznych w Gdańsku. Materiały dotyczące ww. złożone do archiwum pod sygn. 911/19 t. 1 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 1 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Internowany 17.12.1981 do Ośrodka Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Iławie na mocy decyzji nr 591 wydanej 16.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony 06.01.1982 na mocy decyzji nr 25 o uchyleniu internowania wydanej 04.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 71/23 (42/5)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Andrzej Bukowski figuruje w «aktualnym wykazie osób internowanych w ZK w Iławie» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.