Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Karol
Nazwisko: Dobrzyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 05-04-1942
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zenobia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. W materiałach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Wojciecha Dobrzyńskiego sporządzony 24.08.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej, za co został zwolniony z Gdańskiej Stoczni Remontowej. Po zatrudnieniu w Stoczni Remontowej "Radunia" nakłaniał pracowników do prowadzenia działalności na rzecz NSZZ «Solidarność». Był podejrzany o przynależność do podziemnych struktur NSZZ «Solidarność» oraz o kolportowanie na terenie zakładu pracy nielegalnych wydawnictw. Za powyższe zachowanie został internowany. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" złożonych do archiwum pod sygn. 911/9 t. 2 zniszczono 22.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 761 wydanej 30.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony 06.12.1982 na mocy decyzji nr 356 o uchyleniu internowania wydanej 03.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/401
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] Rozpracowywany jako kandydat na tajnego współpracownika. Z pozyskania Wojciecha Dobrzyńskiego zrezygnowano z powodu jego niechęci. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 22292/I-k zniszczono. Materiałów o sygn. 22292/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Obserwowany 22.10.1985 na zlecenie Wydz. V WUSW w Gdańsku pod pseudonimem "Kazik" w związku z podejrzeniem o kontakt z figurantem o pseudonimie "Kos". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.