Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Hieronim Eugeniusz
Nazwisko: Kubiak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 30-09-1934
Imię ojca: Marian
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:

Od 19.03.1953 r. w PZPR; profesor socjologii UJ; doradca w Urzędzie Rady Ministrów (1971-1972); dyr. Inst. Badań Polonijnych UJ (1973-81); członek Rady Naczelnej Towarzystwa "Polonia". Po zwolnieniu na własną prośbę z funkcji członka Egzekutywy Komitetu Krakowskiego, w związku z objęciem stanowisk w KC (lipiec 1981), pozostawał nadal w składzie Plenum KK.
Źródła: AAN CK/VII-747; nota biograficzna - "Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny", Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, s.650-651; J. Wielgosz, "W 40-lecie powstania PZPR. Kraków - Nowy Sącz - Tarnów", Kraków 1988, s.73; "Gazeta Krakowska" r. 1981: nr 118, s.1-2; nr 143, s.1; nr 150, s. 1-2.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Komitet Krakowski Kraków PZPR 13-06-1981 AP Kr: KK PZPR 137, sygn. 91/IV/34, s.101,s.111; KK PZPR 138, sygn. 91/IV/35, s.2; J. Wielgosz, s. 73; "Gazeta Krakowska" nr 118, 15.06.1981, s.1-2.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 18-07-1981 16-07-1982 AAN CK/VII-747.
Członek BP KC Warszawa PZPR 19-07-1981 2-07-1986 AAN CK/VII-747; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 261; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 257.
Członek KC Warszawa PZPR 20-07-1981 01-1990 AAN CK/VII-747; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 382; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 238.
Przewodniczący Komisja dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów społecznych w dziejach Polski Ludowej. KC Warszawa PZPR 09-1981 05-1983 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 382.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Rejestrowany przez Wydz. VIII Dep. I pod nr 46457 w Biurze "C", w kat. "zabezpieczenie", w dniu 23.09.76 r. (na podst.: dziennika rej. MSW, karta EO-4-A/77 z kartoteki b. Biura "C").
Sprawa obiektowa Karta Mkr-2: Rejestrowany przez Wydz. "B" WUSW w Krakowie do Sprawy obiektowej nr 31906, krypt. "PROFESOR II" w ramach:"ochrony mieszkania członka Biura Politycznego KC PZPR, w latach 1985-1986. Sprawę zakończono z dniem 23.01.1987 r. powód:"inne wytyczne" BOR w dniu 24.09.87 r. materiały złożono w archiwum Wydz. "C" pod sygn. 324/IV, materiałów nie filmowano. (Na podstawie kart z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Krakowie.) IPN Kr 08/311 (MSW 324/IV)
Zabezpieczenie Zarejestrowany pod nurmerem 10686 w dniu 22.08.1964 w kategorii "zabezpieczenie". Powyższe zabezpieczenie odwołano w 1968 r. (Na podstawie kart z kartoteki zniszczeniowej Wydz. "C" WUSW w Krakowie.) Materiałów brak.
Kontakt informacyjny/Kontakt operacyjny Dep. I Zarejestrowany w dniu 18.11.65 przez Wydz. VIII Dep. I pod nr 6942 jako "Kontakt informacyjny", przekwalifikowany na "Kontakt operacyjny" krypt. "Socjolog" w dniu 17.01.1974 r. Materiały archiwizowano pod sygn. 5243 w dn. 27.04.68, wycofane (zm. jedn. - Wydz. XI Dep. I), następnie archiwizowane pod sygn. J-12089 w dn. 16.10.1989 r. Zniszczono w dn. 29.01.1990 r. (na podst. dziennika rej. SSE Dep. I, dziennika spraw archiwalnych Dep. I.) Materiałów archiwalnych brak.
.