Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Nawrocki
Miejsce urodzenia: Holthausen
Data urodzenia: 31-08-1910
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem w związku z podejrzeniem o kolportaż listów anonimowych o "wrogiej" treści politycznej. Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 7634/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 7634/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie 8.07.1971 Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie udziału B. Nawrockiego w związku o charakterze zbrojnym. Ww. tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia prokuratorskiego z 15.07.1971 w związku z tym, że „w lutym 1971 w Gdańsku jako uczestnik związku pod nazwą »Wolności i chleba« w pismach z 11 i 28 02.1971 adresowanych do KC PZPR w imieniu tego związku groził wysadzeniem w powietrze przy użyciu bomb zegarowych budynków partyjnych – Komitetu Centralnego i Wojewódzkich PZPR w Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie”. Przesłuchany 5-krotnie od 14 do 27 07.1971. 18.10.1971 prokuratura umorzyła śledztwo z powodu wyniku ekspertyzy Zakładu Kryminalistycznego KGMO w Warszawie, która wykazała, iż ww. nie jest autorem listów. Ww. 9.01.1972 złożył skargę do Prokuratury Generalnej domagając się zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie. 8.11.1972 PW w Gdańsku (II Ds. 24/72) podjęła umorzone śledztwo w związku z podejrzeniem, iż autorem 2 listów jest inna osoba. IPN Gd 76/4
Akta administracyjne Meldunki i informacje dotyczące śledztw i dochodzeń wszczętych przez Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku w 1972 r. B. Nawrocki figuruje w meldunku sporządzonym przez Zastępcę Naczelnika Wydz. Śledczego w Gdańsku do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie z 13.12.1972. Meldunek dotyczy podjęcia przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku 8.11.1972 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku śledztwa przeciwko ww., podejrzanemu o sporządzenie 2 listów adresowanych do KC PZPR zawierających groźbę dokonania zamachu na siedzibę władz partyjnych. Podstawę podjęcia umorzonego 18.10.1971 śledztwa stanowiła ekspertyza porównawcza pisma ręcznego przeprowadzona przez Zakład Kryminalistyki przy KGMO z której wynika, że autorem listów jest inna osoba. IPN Gd 0046/299/12/2 (790/16, 1-49/72)
.