Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Pudło
Miejsce urodzenia: Dermanka
Data urodzenia: 08-05-1934
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe S. Pudło 14.10.1953 aresztowany przez PUBP w Kwidzynie i objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy PUBP w Kwidzynie (nr 16/53) za „rozpowszechnianie wrogiej propagandy”. Decyzją Prokuratury Powiatowej w Kwidzynie 15.10.1953 osadzony w więzieniu. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (Kr. 1111/54) z 29.05.1954 na karę 1 roku pozbawienia wolności w związku z art. 235 kk. Zwolniony warunkowo 20.09.1954 zgodnie z nakazem zwolnienia wydanym przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku 28.08.1954. Materiały złożono w archiwum pod sygn. K-566. Materiałów o sygn. K-566 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i IPN Gd 80/21 t. 3.
Akta administracyjne Sprawozdania miesięczne PUBP w Kwidzynie za okres 1953-1954. S. Pudło figuruje w „Sprawozdaniu miesięcznym z pracy PUBP w Kwidzynie za okres 30.09.1953-30.10.1953” sporządzonym przez Szefa PUBP w Kwidzynie 30.10.1953 do Szefa WUBP w Gdańsku. W toku realizacji przedsięwzięć operacyjnych PUBP w Kwidzynie ustalił, że ww. „zorganizował radiowęzeł przez który nadawał poprzez linie radiowęzła Kwidzyn różne audycje oraz namawiał chłopów by nie oddawali zboża dla państwa”. Ww. w październiku 1953 aresztowany w związku z „nadawaniem wrogich audycji poprzez sieć radiowęzła”. IPN Gd 0046/170 t. 4 (387/4)
.