Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jacek
Nazwisko: Skibiński
Miejsce urodzenia: Żnin
Data urodzenia: 27-01-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W. Skibiński 6.05.1978 rejestrowany pod nr 25364 przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku do SOS krypt. „Pilot” z powodu „udziału w nielegalnym zebraniu politycznym”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały o sygn. 16379/II złożono do archiwum 28.05.1979. Materiałów o sygn. 16379/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Skibiński 14.06.1983 rejestrowany pod nr 47134 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku do SOR krypt. „Anna” nr rej. 45023 prowadzonej w okresie 02.09.1982-22.11.1985 w związku z tym, że „w latach 1982-1983 był członkiem »Tajnej Komisji Zakładowej« b. NSZZ »Solidarności« w »Prorem« w Gdańsku i prowadził wrogą działalność na szkodę PRL”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18947/II. Materiałów o sygn. 18947/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa prowadzonego od 17.12.1983 do 19.07.1984 w sprawie kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Przedsiębiorstwa Projektowo-Technologicznego Techniki Morskiej "Prorem" w Gdańsku. Wobec ww. 15 i 30.12.1983 zastosowano przeszukanie w miejscu pracy, w trakcie których zakwestionowano list wskazujący na przekazywanie przez ww. informacji organizacji o nazwie „Pro Solidarność” mającej siedzibę w Szwajcarii. Ww. zatrzymany 15.12.1983 z powodu „podejrzeń o rozpowszechniania nielegalnych pism i ulotek”. 17.12.1983 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. Przesłuchany wielokrotnie w okresie od 9.01.1984 do 13.07.1984. Wobec ww. 12.03.1984 zastosowano przeszukanie mieszkania. Stosowano kontrolę korespondencji. Materiały 08.02.1988 złożono do archiwum pod sygn. 8713/III. IPN Gd 013/248 t. 1-2 (8713/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratora w sprawie przynależności do „nielegalnej” organizacji na terenie Przedsiębiorstwa Projektowo-Technologicznego Techniki Morskiej "Prorem" w Gdańsku oraz utrzymywanie kontaktów i przekazywanie informacji osobie działającej na rzecz obcej organizacji z siedzibą w Szwajcarii. W. Skibiński tymczasowo aresztowany z powodu podejrzeń, że od 30.08.1982 do 16.12.1983 podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego poprzez udział w związku »Tajna Komisja Związkowa- NSZZ Solidarność« sporządzając pisma wyszydzające ustrój, a ponadto wszedł w porozumienie z osobą przebywająca poza granicami kraju działającą na rzecz obcej organizacji przekazując jej informacje. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 21.02.1984 część materiałów ze sprawy 4 Ds. 69/82 włączyła do 4 Ds.162/82. PR w Gdańsku 10.04.1984 uznając się niewłaściwą do prowadzenia sprawy przekazała ją do PMW w Gdyni. PMW w Gdyni 27.07.1984 umorzyła śledztwo przeciwko ww. uchylając areszt na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 267/9053-9054
Akta nadzoru W. Skibiński figuruje w meldunku Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni skierowanym do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie dot. przejęcia według właściwości 11.04.1984 od Prokuratury Rejonowej w Gdańsku śledztwa Pm. Śl. II-8/84 przeciwko ww. PMW w Gdyni umorzyła śledztwo przeciwko ww. uchylając areszt na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN BU 551/186
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 17.12.1983 w sprawie postępowania 4 Ds. 69/82. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 27.07.1984 uchylono areszt tymczasowy. Ww. został zwolniony z aresztu 27.07.1984 na mocy ustawy o amnestii. IPN Gd 161/369 (40/942)
Osoba zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soba] Z[abezpieczona]. Brak możliwości określenia powodu "zabezpieczenia". Materiały zniszczono. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W Skibiński 13.06.1978 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do KDL wniesione przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, ponieważ prowadził działalność antysocjalistyczną w ramach KSS "KOR". W związku z postępowaniem Gd-115/83 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku 7.02.1984 wniósł zastrzeżenie („Z” nr A/A/84). Wydz. V WUSW w Gdańsku wydał zastrzeżenie na wyjazdy do WKŚ (wszystkich krajów świata) na okres od 27.03.1986 do 27.03.1988. EAGD 38364
.