Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Henryk
Nazwisko: Kuczkowski
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 15-07-1953
Imię ojca: Karol
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu udziału w nielegalnym zebraniu w mieszkaniu jednej z działaczek opozycyjnych z Gdańska. Uczestniczył w akcjach organizowanych przez «KSS KOR». Powodem zakończenia SOR krypt. "Stryj" był wyjazd ww. po internowaniu za granicę. Materiały złożone do archiwum 21.09.1983 pod sygn.18435/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. 18435/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". W aktach znajduje się arkusz informacyjny osoby podlegającej internowaniu dot. R. Kuczkowskiego sporządzony 3.02.1981. Ww. uczestniczył w zebraniach organizowanych przez «KSS KOR». Podczas strajku od 14 do 31.08.1980 w swoich wystąpieniach „naświetlał sytuację społeczno-polityczną kraju oraz torpedował próby kierownictwa stoczni zmierzające do przywrócenia normalnej pracy”. W przypadku pozostawienia ww. na wolności podejrzewano, że „może podjąć działalność destrukcyjną, podważać wydawane przez odpowiednie władze zarządzenia, utrudniać ich realizację, a także w sprzyjających okolicznościach może podjąć próbę przeprowadzenia akcji sabotażowych”. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dot. ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 340/2 t. 1, IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". R. Kuczkowski figuruje w materiałach jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. „Stryj”. IPN Gd 003/166 t. 19 (185/IV)
Akta internowanego Internowany 23.01.1982 na mocy decyzji nr 106/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było "podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Ww. prowadził głodówkę w okresie od 10 do 14.02.1982. Decyzją nr 127 wydaną 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku internowanie wobec ww. uchylono. Ośrodek Odosobnienia w Strzebielinku opuścił 29.04.1982. IPN Gd 159/120
Akta paszportowe R. Kuczkowski podczas internowania w OO. w Strzebielinku 2.04.1982 złożył wniosek o wydanie paszportu na wyjazd stały do Kanady. W aktach paszportowych ww. znajduje się notatka służbowa sporządzona 28.04.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku z charakterystyką działalności opozycyjnej ww. Od września 1979 uczestniczył w zebraniach antysocjalistycznych organizowanych w m. in. mieszkaniu czołowej działaczki NSZZ „Solidarność”. Od września 1980 pełnił funkcję łącznika między Wydz. MY Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego „reprezentował jednoznacznie wrogie stanowisko wobec wprowadzonego przez WRON porządku prawnego i usiłował nawiązać kontakt z organizującym się »Podziemiem«”. Akta paszportowe wypożyczał Wydz. V KWMO w Gdańsku i Wydz. II KWMO w Gdańsku. EAGD 212977