Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław
Nazwisko: Mandziara
Miejsce urodzenia: Braniewo
Data urodzenia: 20-09-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. B. Mandziara brał udział w zajściach ulicznych, za co został internowany do OO. w Iławie. Materiały dotyczące ww. złożone do archiwum pod sygn. 911/19 t. 6 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 6 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Internowany 17.12.1981 na mocy decyzji nr 602/81 wydanej 16.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było "podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Decyzją nr 3/81 wydaną 22.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie. OO. w Iławie opuścił 6.01.1982. IPN Bi 71/62
.