Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Józef
Nazwisko: Mierzejewski
Miejsce urodzenia: Czernie
Data urodzenia: 10-01-1949
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne H. Mierzejewski, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” brał aktywny udział w okresie strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 17824/II zniszczono. Materiałów o sygn. 17824/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". H. Mierzejewski figuruje w „Wykazie osób wchodzących w skład komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność” w zakładach ochranianych przez Wydz. III „A”, które w przeszłości były karane bądź pozostawały w zainteresowaniu MO”. 12.02.1981 Naczelnik Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku o udostępnienie akt paszportowych dot. ww. i innych w związku z zaproszeniem przez szwedzki związek metalowców do Szwecji 20.02.1981. Ww., członek Zarządu Regionu i delegat na I KZD występuje w „Notatce służbowej dot. działaczy NSZZ »Solidarność« do aktywnego zabezpieczenia operacyjnego” sporządzonej Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku 20.10.1981. Ww. podpisał apel KZ NSZZ „Solidarność” Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni z 21.09.1981 dot. „nie ulegania prowokacjom ze strony władz mających na celu niedopuszczenie do odbycia II tury zjazdu”. IPN Gd 003/166 t. 1, 8, 9, 11, 19, 21, 23, 25-28 (185/IV)
Akta operacyjne Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" (wrzesień-październik 1981). H. Mierzejewski w 1970 czynnie uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Od 08.1980 członek Zakładowego Komitetu Strajkowego oraz delegat do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie etatowy członek Prezydium Komisji Zakładowej w Stoczni im. Komuny Paryskiej oraz członek Zarządu Regionu w Gdańsku. Od 5 do 10.04.1981 uczestniczył w delegacji NSZZ „Solidarność” zaproszonej przez Szwedzki Związek Zawodowy Metalowców. Internowany 13.12.1981 w OO. w Strzebielinku. IPN Gd 414/2 t. 1
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Od 2.02.1981 opracowywany przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku na kandydata na tajnego współpracownika. Z powodu odmowy współpracy materiały 4.05.1982 złożono do archiwum pod sygn. I-K-19125. Materiałów o sygn. I-K-19125 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". H. Mierzejewski, członek Prezydium Komisji Zakładowej „Solidarność” Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni figuruje w „Wykazie osób przeznaczonych do internowania przed 13.12.1981 z zatrudnionych w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni” sporządzonym 27.12.1981 oraz w „Wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego” z 13.12.1981. Część materiałów dotyczących ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 6, następnie 24.08.1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 340/2 t. 1; IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (IPN 01439/53, IPN 0754/10, 911/2)
Akta internowanego H. Mierzejewski internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 97 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było "podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Decyzją nr 129 z 29.04.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie. Ww. OO. w Strzebielinku opuścił 30.04.1982. IPN Gd 159/380
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. H. Mierzejewski figuruje w „Wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku” z 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.