Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Janusz
Nazwisko: Sobera
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 14-11-1955
Imię ojca: Justyn
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". A. Sobera „brał czynny udział w nielegalnych manifestacjach 1 i 3.05.1982, wieszał flagi, budował barykady”. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 8 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego A. Sobera internowany 13.05.1982 na mocy decyzji nr 710 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 11.05.1982 w ZK w Wejherowie z tego powodu, że „ze względu na dotychczasowe zachowanie zachodziło uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego”. Decyzją nr 230 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 8.07.1982 internowanie uchylono. Ww. ZK w Wejherowie opuścił 9.07.1982. IPN Gd 159/273
Dokumentacja ewidencyjna Obserwowany 15.12.1986 pod pseud. „Wala” przez Wydz. "B" WUSW w Gdańsku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.