Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Walentynowicz
Miejsce urodzenia: Powarpie
Data urodzenia: 25-10-1932
Imię ojca: Kleofas
Imię matki: Waleria
Dodatkowe informacje:

 W zachowanych w archiwum IPN materiałach i dokumentacji ewidencyjnej dot.  Witolda Walentynowicza występuje data urodzenia 20.12.1934.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Arka" (nr rejestr. 13404) prowadzona przez Wydz. III-A/ V KWMO/WUSW w Gdańsku w latach 1971-1990 w celu kontroli operacyjnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Witold Walentynowicz występuje w informacjach z doniesień TW pseud. „Marian” z 24.10.1973 i 14.01.1974 dot. m. in. komentarzy na temat aktualnych cen i jakości towarów oraz zwolnienia pracownika ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 17/IV. IPN Gd 003/16 t. 4 cz. 1, 2 (17/IV).
Witold Walentynowicz 17.12.1979 został rejestrowany pod nr 30291 przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Suwnicowa” (nr rejestr. 26100) z powodu „wspierania osób prowadzących wrogą działalność”. Od 6.05.1980 Witold Walentynowicz był rozpracowywany pod nr 30291 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Mały". Sprawę zakończono 02.06.1981 z powodu zaniechania działalności, a materiały złożone do archiwum pod sygn. 17875/II zniszczono. Materiały dot. SOR krypt. "Suwnicowa"/ "Emerytka" zniszczono. Zachowała się sprawa kontrolna krypt. "Emerytka" sygn. IPN Gd 411/1 (5475/k), jednak W. Walentynowicz nie figuruje w materiałach. Materiałów o sygn. 17875/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa o krypt. "Gotowość" prowadzona przez Wydz. II-A/ V KWMO w Gdańsku dotycząca przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Witold Walentynowicz 17.10.1982 uczestniczył w tajnym zebraniu przedstawicieli struktur opozycyjnych na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie omawiano działania mające doprowadzić do akcji protestacyjnych w dniach 10 i 11.11.1982, za co został internowany. Materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 9, następnie 24.08.1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 9 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego. Witold Walentynowicz 29.10.1982 został internowany na mocy decyzji nr 780 z 27.10.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było „uzasadnione podejrzenie, że ww. przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego”. Decyzją nr 327 z 1.12.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie. Ośrodek Odosobnienia (OO) w Strzebielinku opuścił 2.12.1982. IPN Gd 159/458 (27/82).
Zarejestrowany 30.10.1982 pod nr. 45397 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w kategorii Osoba Zabezpieczona (OZ). Brak możliwości określenia powodu "zabezpieczenia". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku. Witold Walentynowicz został zatrzymany 13.03.1983 w Gdańsku w związku z nielegalnym zgromadzeniem. Uniewinniony przez Kolegium ds. Wykroczeń. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.