Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Paweł
Nazwisko: Wilejto
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 21-02-1963
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Sprawa dotycząca przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". K. Wilejto „swoim zachowaniem wzbudzał zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”, "negatywnie ustosunkowany do ustroju, a zwłaszcza do organów porządkowych". Materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 9, następnie 24.08.1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 9 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Krzysztof Wilejto internowany 13.05.1982 na mocy decyzji nr 693 z 11.05.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku „ze względu na uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego”. 21.06.1982 przeniesiony z OO. w Iławie do ZK w Kwidzynie. Decyzją nr 209/82 z 30.06.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie. Ww. opuścił ZK w Kwidzynie 10.07.1982. IPN Gd 162/34 (32/7/82)
.