Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lilia Cecylia
Nazwisko: Łukasik
Nazwisko rodowe: Kowal
Miejsce urodzenia: Wierzchowiska
Data urodzenia: 23-11-1945
Imię ojca: Michał
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 15.11.1980 zarejestrowana pod nr. 3929 w ramach SOS o krypt. "Cito", założonej na "fakt inspirowania do organizowania akcji solidarnościowych (przerwa w pracy)". Materiały o sygn. II-997 zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Dot. internowania L. Łukasik, zatrzymanej 13.12.1981, umieszczonej 16.12.1981 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie od 15.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, zwolnionej 14.04.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "nawoływała do niepokojów społecznych". IPN Bi 50/30
Kwestrionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 26.04.1982 objęta kontrolą operacyjną w ramach KE "Lida", "założonego na fakt propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii". Materiałów o sygn. II-1687 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa L. Łukasik występuje w roli świadka w sprawie dot. innej osoby oraz jako osoba utrzymująca "ścisły kontakt z działaczami b. NSZZ >Solidarność< na terenie woj. wałbrzyskiego", w tym z głównym podejrzanym tejże sprawy. W aktach informacja o internowaniu ww. za "prowadzenie wrogiej działalności w NSZZ >Solidarność< i tzw. >Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania<". IPN Wr 028/116 (III-137)
.