Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Łukasz
Nazwisko: Pociej
Miejsce urodzenia: Opatowiec
Data urodzenia: 18-10-1916
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalnego sprawdzenia Materiały operacyjne ze sprawy agenturalnej obserwacji krypt. "Pałac". Jan Pociej był kontrolowany operacyjnie w ramach sprawy agenturalnego sprawdzenia krypt. "Pałac" założonej 10.06.1959 z powodu utrzymywania kontaktów z obywatelem RFN będącym w zainteresowaniu kontrwywiadu PRL. Podejrzany o działalność szpiegowską na rzecz wywiadu niemieckiego. Prowadzono inwigilację korespondencji. Sprawa prowadzona w latach 1959-1961 nie ujawniła działalnosci szpiegowskiej. IPN Kr 0125/87 (87/K)
Sprawa agenturalnego sprawdzenia Akta sprawy agenturalnego sprawdzenia krypt. "Pałac", założonej na Jana Pocieja z powodu jego pobytu w NRF i kontaktów z przebywajacymi tam osobami z Polski podejrzewanymi o pracę dla wywiadu RFN. Podejrzenia nie potwierdziły się. Sprawę "Pałac" zakończono 16.11.1961. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 23.11.1961 pod sygn. 4634/R przesygnowane w 1968 do sygn. 404/III. IPN Kr 07/333, t. 1-2 (404/III)
Akta kontrolno-śledcze/ akta operacyjne Jan Pociej był zatrzymany przez Wydział Śledczy WUBP w Krakowie 09.10.1947. Podejrzany o przynależność do organizacji WiN. Zwolniony 16.10.1947. W 1950 r. Wydział IV WUBP w Krakowie podjął próbę werbunku J. Pocieja. Odmówił współpracy. Akta śledcze złożono w Archiwum WUBP 31.10.1947 pod sygn. 1495/I. Akta operacyjne z okresu 1947-1950 złożono pod sygn. 14847/II/55 09.09.1955. Całość materiałów skomasowano i połaczono z aktami sprawy "Pałac" do sygn. 404/III. IPN Kr 07/333 t. 1-2 (404/III)
.