Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Trochimowicz
Miejsce urodzenia: STACJA KRYŁOWSKA (KRAJ KRASNODARSKI)
Data urodzenia: 21-10-1904
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Katarzyna
Znany/a też jako:
Bronisław Trachimowicz

Dodatkowe informacje:

Wg życiorysu z 23.11.1944, w czerwcu 1918 wstąpił jako ochotnik do 4 Pułku Piechoty Armii Czerwonej, następnie został przeniesiony do I Konnej, gdzie służył do października 1926. W 1926-1928 uczeń technikum w Krasnodarze. Od 1928 pracował jako kierownik elektrowni, szef planu budownictwa i szef budownictwa. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej wstąpił do Armii Czerwonej, skąd przeniesiony został na stanowisko kierownika linii obronnej pod Leningradem. W styczniu 1942 wstąpił do WKP(b). „Z powodu głodu i choroby” został wywieziony do Taszkientu. W 1943 został powołany do Wojska Polskiego, gdzie służył jako adiutant gen. Zawadzkiego, a następnie został szefem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego korpusu i szefem sztabu partyzanckiego (k. 16-17, t. 1, akt sygn. IPN BU 0193/7259). ///
Wg k. 27-29, t. 1, akt sygn. IPN BU 0193/7259, w karcie statystycznej w rubryce 26) „Czy Był karany dyscyplinarnie w służbie BP”, napisał: „Rozkazem ministra za dopuszczenie niewłaściwych metod w śledztwie na jednym z powiatów” (chodzi o sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Przebiegli”, wszczętą w 1950 przez Sekcję II Wydz. V WUBP w Warszawie przeciwko „aktywistom mikołajczykowskiego PSL-u na terenie woj. warszawskiego […]” [k. 56, t. 1, akt sygn. IPN BU 0193/7259]). ///
Z dniem 1.10.1954 odkomenderowany do ZSRS.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
RBP LUBLIN KOMENDANTURA ZASTĘPCA KOMENDANTA - 22-11-1944
IPN BU 0193/7259 t. 1-2 7598/V akta osobowe
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ GOSPODARCZY P.O. KIEROWNIKA - 05-01-1945
UBP DS WROCŁAW BRAK P.O. ZASTĘPCY KIEROWNIKA - 27-07-1945
WUBP GDAŃSK BRAK ZASTĘPCA SZEFA - 05-03-1947
WUBP WARSZAWA BRAK ZASTĘPCA SZEFA - 05-09-1948
WUBP WARSZAWA BRAK SZEF ppłk 17-02-1950 15-10-1954
.