Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: August Emil
Nazwisko: Fieldorf
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-03-1895
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Agnieszka
Znany/a też jako:
Walenty Gdanicki
urodzony/a 03- 01-1897 Lubieszów
Imiona rodziców: Wawrzyniec AnnaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Rozpracowanie dotyczące Zastępcy Komendanta organizacji "NIE" oraz Szefa "Kedywu" Komendy Głównej AK w stopniu generała Augusta Fieldorfa pseud. "Nil". Sprawę zakończono w związku z aresztowaniem ww. 09.11.1950 w Łodzi. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 119139/II. Materiałów o sygn. 119139/II brak. Wpis na podstawie IPN BU 0259/586 t. 1
Agencyjne opracowanie Wstępne agencyjne opracowanie krypt. "Zdrój" założono w celu rozpracowania Augusta Fieldorfa, jego rodziny oraz osób, które się z nim kontaktowały, a były podejrzane o działalność antypaństwową. Wpis na podstawie IPN BU 0259/586 t. 1
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy rozpracowania członków organizacji «Armia Krajowa» z terenu woj. krakowskiego. August Emil Fieldorf pseud. "Nil" vel Walenty Gdanicki, dowódca "Kedywu" i zastępca Komendanta Głównego "NIE" figuruje w spisie rozpracowywanych przez Wydz. III WUBP w Krakowie. Sprawę krypt. "Ogniwo" prowadziła Sek. III Wydz. III WUBP w Krakowie. IPN Kr 075/18 t. 3, 29 (29/OB)
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 20.12.1950 do 31.07.1951 przez Prokuraturę Generalną w Warszawie w sprawie prowadzenia działalności antypaństwowej. 09.11.1950 aresztowany w Łodzi. Wielokrotnie przesłuchiwany. 04.08.1951 sporządzono akt oskarżenia oskarżając ww. o to, że "w okresie od 1943 do 1945 na terenie Rzeczypospolitej Polski idąc na rękę władzy hitlerowskiego państwa niemieckiego brał udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej, osób wojskowych oraz jeńców wojennych przez to, że jako szef "Kedywu" KG AK wydawał rozkazy, instrukcje oraz wytyczne podległym sobie oddziałom "Kedywu" rozpracowania oraz likwidowania oddziałów partyzantki radzieckiej i lewicowych podziemnych ugrupowań niepodległościowych oraz poszczególnych ich działaczy w szczególności PPR, GL, AL w wyniku czego między innymi zlikwidowano partyzantów radzieckich, członków PPR, GL, AL oraz obywateli narodowości żydowskiej na terenie woj. białostockiego, nowogródzkiego i lubelskiego". IPN BU 0259/568 t. 1-2 (3975/III); IPN BU 01236/1251 (mkf 1978/3)
Akta sądowe "Armia Krajowa Kom. Gł. Kierownictwo Dywersji. AK Białystok. Kedyw. Materiały białostockiego Kedywu". Teczka dowodów rzeczowych z akt sądowych przeciwko Augustowi Fieldorfowi. Materiały z akt sądowych IV K. 93/53. Instrukcje Komendy Głównej AK. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy (IV K. 311/51) z 16.04.1952 na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. IPN BU 1558/94
Akta sądowe Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z 20.10.1952 uchylił wyrok Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy z 16.04.1952 i uznał winnym ww. tego że "w okresie od 1943 do 1945 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, idąc na rękę władzy hitlerowskiego państwa niemieckiego brał udział w dokonywaniu zabójstw spośród ludności cywilnej, osób wojskowych oraz jeńców wojennych, przez to, że jako szef >Kedywu< K.G. A.K. organizował akcje zabójstw kierując centralnym >Kedywem<, współpracując w układaniu rozkazów oraz instrukcji udzielając wytycznych podległym sobie oddziałom >Kedywu<, rozpracowania oraz likwidowania oddziałów partyzantki radzieckiej i lewicowych podziemnych ugrupowań oraz poszczególnych ich działaczy, w szczególności PPR, GL i AL (...) skazuje oskarżonego na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Decyzją Rady Państwa z 03.02.1953 w stosunku do skazanego nie skorzystano z prawa łaski. IPN BU 2267/1-4
Akta sądowe Akta procesu rehabilitacyjnego gen. Augusta Emila Fieldorfa tymczasowo aresztowanego postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej (VII. Pn. II. 239/50) z 21.11.1950, skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy (IV K. 311/51) z 16.04.1952 na karę śmierci, na skutek rewizji skazany wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (III. K. 74/52) z 20.10.1952 na karę śmierci. Wyrok wykonano 24.02.1953. Rodzinie nie wydano zwłok zmarłego oraz nie podano miejsca pochówku. Postanowieniem Sądu Najwyższego w Warszawie (I. KO.157/57) z 4.5.1957 uchylono wcześniejsze wyroki i wznowiono postępowanie w sprawie. Postanowieniem Generalnej Prokuratury RP (D Spec I Sb 180/51) z 04.07.1958 umorzono śledztwo wobec braku dowodów winy podejrzanego Augusta Emila Fieldorfa. IPN BU 01453/2 t. 1-2
Akta sądowe Akta śledztwa w sprawie spowodowania śmierci Augusta Emila Fieldorfa. W materiałach znajdują się kopie akt śledczych, prokuratorskich i sądowych z lat 1950-1957. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie (VII Pn. II. 239/50) z 21.11.1950. 19.12.1950 osadzony w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Śledztwo przeciwko ww. prowadził Dep. Śledczy MBP w Warszawie (nr rej. 417/50) w okresie 20.12.1950-31.07.1951. 25.06.1951 akta śledztwa zostały przekazane pod nadzór Generalnej Prokuratury RP. Akt oskarżenia sporządzono 04.08.1951. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy (IV K. 311/52) z 16.04.1952 na karę śmierci. Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie (III K. 74/52) z 20.10.1952 uchylił wyrok sądu I Instancji i skazał ww. na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok wykonano przez powieszenie 24.02.1953 w więzieniu Warszawa-Mokotów. IPN BU 1769/1-15
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej (VII.Pn.II.239/50) z 21.11.1950. Osadzony w więzieniu na warszawskim Mokotowie 19.12.1950. Wyrok Sądu Najwyższego (III K. 74/52) z dn. 20.10.1952 skazujący oskarżonego na karę śmierci wykonano w więzieniu mokotowskim 24.02.1953 o godz. 15.00 przez powieszenie. 09.03.1953 powiadomiono o śmierci Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie. IPN Gk 919/1678 (548/1/126)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie działalności w nielegalnej organizacji i usiłowania zmiany przemocą ustroju państwa prowadzonego przeciwko zastępcy szefa "Kedywu". Gen. August Fieldorf pseud. "Nil" przechodzi w zeznaniach oskarżonego jako komendant organizacji "NIE". IPN BU 0330/217 t. 5 (4808/III/5)
Charakterystyka Charakterystyka nr 53 dotycząca podziemia poakowskiego grypy "Radosława". W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Augusta Emila Fieldorfa pseud. "Nil", dowódcy tajnej organizacji "Niepodległość" ("NIE"). Zrzucony w 1941 z Anglii jako skoczek, dowódca "Kedywu" KG AK. Aresztowany przez władze radzieckie, nie rozpoznany przebywał w obozie w Rembertowie k. Warszawy, skąd został wywieziony na teren Związku Radzieckiego. Do kraju powrócił w 1947. IPN BU 0644/247 (1610/R)
Dokumentacja fotograficzna Fotografie przedstawiające ppłk. Augusta Fieldorfa z przywitania w 1938 w Brzeżanach biskupa lwowskiego, zdjęcie więzienne gen. Fieldorfa pseud. "Nil", zdjęcie symbolicznego nagrobka generała na warszawskich Powązkach. IPN BU 1706/25
Kolekcja Stanisława Navary Gaczoła "Armia Krajowa - materiały, artykuły, wspomnienia, meldunki, mowy pogrzebowe, oświadczenia świadka i zaświadczenia weryfikacyjne". W materiałach znajduje się m.in. zaproszenie Zarządu Oddziału Inwalidów Wojennych Kraków-Śródmieście na osłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej gen. Augusta Fieldorfa, zdjęcie pamiątkowej tablicy, życiorys gen. Fieldorfa oraz artykuł z gazety "Kierunki" p.t. "Kurier z Londynu" opisujący wyjazdy generała w czasie wojny jako kuriera do Londynu. IPN Kr 239/17
.