Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Kmiecik
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-02-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Jerzy Kmiecik figuruje w «wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa» sporządzonym 23.10.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku oraz w «wykazie osób przewidzianych do internowania». W aktach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Jerzego Kmiecika sporządzony 13.11.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Był aktywnym uczestnikiem strajku w sierpniu 1980 w Stoczni Północnej w Gdańsku, łącznikiem pomiędzy komitetami strajkowymi, wybrany członkiem Prezydium MKZ NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. W październiku 1981 został wybrany członkiem Zakładowej Rady Pracowniczej Stoczni Północnej w Gdańsku. IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2, 156/10)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Jerzy Kmiecik, zatrudniony w Stoczni Północnej w Gdańsku, w czasie strajków sierpniowych pełnił funkcję łącznika pomiędzy Zakładowym Komitetem Strajkowym, a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym znajdującym się w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Był członkiem Prezydium MKZ NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. Ww. figuruje w «wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa». Ww. w nocy z 30/31.12.1970 zatrzymany przez KDMO Gdańsk-Śródmieście za udział w wypadkach grudniowych. IPN Gd 003/166 t. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 17, 24 (185/IV)
Akta internowanego Internowany 23.01.1982 na mocy decyzji nr 101/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony na mocy decyzji nr 279 o uchyleniu internowania wydanej 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/232
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem w sprawie zorganizowania i kierowania strajkiem od 22.08.1988 do 01.09.1988 na terenie Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. Wezwany 22.09.1988 na przesłuchanie jako członek Komitetu Strajkowego, odmówił złożenia wyjaśnień. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds. 87/88) z 27.12.1988 śledztwo wobec Jerzego Kmiecika umorzono z uwagi na "znikome niebezpieczeństwo czynu". Akta 05.04.1989 złożono do archiwum pod sygn. 8756/III. IPN Gd 013/274 (8756/III)
Akta prokuratorskie Objęty śledztwem prowadzonym w okresie od 23.08.1988 do 27.12.1988 w sprawie zorganizowania strajku 22.08.1988 w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 22.09.1988 przedstawiła Jerzemu Kmiecikowi zarzut kierowania jako członek Komitetu Strajkowego wraz z innymi osobami strajkiem w Stoczni Północnej w Gdańsku w okresie od 22 sierpnia do 1 września 1988 wbrew postanowieniom ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych. Postanowieniem o częściowym umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 27.12.1988 śledztwo wobec Jerzego Kmiecika umorzono wobec stwierdzenia, że czyn popełniony przez ww. nie stanowi przestępstwa z powodu jego znikomego niebezpieczeństwa społecznego. IPN Gd 73/8 t. 1-3
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie nr 01906/88 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) do 22.09.1990 wniesione przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku w związku z toczącym się przeciwko ww. postępowaniem przygotowawczym. Zastrzeżenie anulowano 28.07.1989. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.