Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szymon
Nazwisko: Nosal
Miejsce urodzenia: Nawsie Brzosteckie
Data urodzenia: 19-07-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Akta dot. parafii rzymskokatolickiej w Gwizdowie. Sz. Nosal występuje w materiałach jako wikariusz, a następnie proboszcz (od 1983) parafii w Gwizdowie, który nabył "nieformalnie" grunty rolne na rzecz parafii. IPN-Rz-61/220
Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza Kontrolowany operacyjnie w ramach TEOK jako wikariusz pracujący w parafiach diecezji przemyskiej. Z wymienionym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą w związku z rozpoczęciem budowy plebani bez zezwolenia. Był jednym z autorów listu do I sekretarza KC PZPR w którym zarzucał "organom ścigania w Leżajsku niewłaściwe postępowanie wobec mieszkańców Biedaczowa". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Występuje w meldunkach i informacjach Wydziału IV KWMO Rzeszów za rok 1972 jako duszpasterz "nielegalnej placówki w Biedaczowie” ukarany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy PPRN w Leżajsku grzywną 4500 zł „za użytkowanie pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem”. IPN-Rz-049/42
Akta administracyjne Materiały dot. ważniejszych wydarzeń politycznych, kościelnych i gospodarczych z terenu województwa rzeszowskiego. Informacje i meldunki SB KPMO: Leżajsk i Łańcut. Sz. Nosal wymieniony jest w nich m.in. jako osoba ukarana grzywną za "nielegalne" wybudowanie kościoła, zaliczany do księży o negatywnej postawie. IPN-Rz-053/110 t. 24 (189/IV)
Materiały administracyjne Zastrzeżenia wyjazdów za granicę: nr Z-I-1147/75 wniesione przez Referat ds. SB KPMO Leżajsk obejmujące kraje demokracji ludowej (KDL) i kraje kapitalistyczne (KK) na okres od 30.04.1975 do 04.05.1977 (zastrzeżenie anulowano) oraz Z-I-2693/84 wniesione przez Wydz. IV WUSW Rzeszów obejmujące kraje kapitalistyczne (KK) z okresem ważności do dnia 15.03.1986. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta administracyjne Informacje zbiorcze za rok 1978 oraz za rok 1979. Ks. Nosal wymieniony jest jako jeden z kapłanów, którzy nie wzięli udziału w wyborach w 1978 oraz jako duszpasterz komentujący wizytę Jana Pawła II w Polsce - należy "wyzbyć się lęku i strachu, zrzucić kajdany". Stwierdził też, że podczas powstania warszawskiego Armia Czerwona czekała "aż Polacy się wykrwawią". IPN-Rz-053/73 (236/IV) t. 6-7.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawdzany, a następnie kontrolowany w ramach SOS/KE krypt. "Adresat" z powodu otrzymywania "antysocjalistycznej" literatury od grupy opozycyjnej z terenu Warszawy. Kategorię sprawy zmieniono na KE w dniu 14.02.1983. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka pracy tajnego współpracownika (TW) W teczce pracy TW ps. "Sosna" znajdują się informacje i donosy dot. ks. Szymona Nosala z okresu od 01.12.1971 do 23.02.1972. IPN-Rz-0069/1 (12/I) t. 5
.