Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Wojciech
Nazwisko: Sośnicki
Miejsce urodzenia: Giżycko
Data urodzenia: 13-01-1953
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Dot. internowanego M. Sośnickiego umieszczonego 14.12.1981 w OO w Strzebielinku (Oddział Zewnętrzny ZK w Wejherowie), a następnie od 20.01.1982 w OO w Kamiennej Górze, zwolnionego 27.03.1982. W uzasadnieniu Decyzji o internowaniu podano, iż ww. "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. wałbrzyskiego". IPN Wr 30/702 (74/82)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO krypt. "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO krypt. "Związek". Występuje jako redaktor gazety "Niezależne Słowo" Zarządu działu NSZZ "Solidarność" w Wałbrzychu, członek-założyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania założonego w Wałbrzychu, osoba internowana. IPN Gd 003/166 t. 9, 11, 17 (184/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. M. Sośnicki figuruje w wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Materiały ewidencyjne Akta osobowe dot. M. Sośnickiego i jego działalności w NSZZ "Solidarność" złożone w archiwum WZO SB KWMO "do Nr 27/40 zostały przekazane do Wydz. Zatr. i Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu" (karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.