Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alicja
Nazwisko: Kulaszka
Nazwisko rodowe: Kulaszka
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 11-06-1952
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca internowanych przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego w woj. słupskim. W ramach prowadzonej kontroli operacyjnej Alicji Kulaszki stwierdzono, że po sierpniu 1981 ww. zaangażowała się w tworzenie struktur samorządności uczniowskiej i struktur związkowych «Solidarności» w środowisku nauczycielskim. Była głównym organizatorem spotkania inicjującego powstanie Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Sekcji Oświatowej NSZZ «Solidarność». Ww. pełniła funkcję przewodniczącej sekcji oświatowej Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Słupsku. Z jej inicjatywy powstała tzw. "Wszechnica Oświatowa" w ramach której głoszono cykl wykładów o charakterze prawicowym i antyrządowym. Z dezaprobatą wypowiadała się na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uważano, że działalność ww. może "burzyć" obowiązujący porządek prawny, stąd Komendant Wojewódzki MO w Słupsku 11.05.1982 podjął decyzję o internowaniu ww. IPN Gd 002/35 t. 2, 5 (50/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Rozpracowywana w ramach SOS krypt. "Gimnazjum" w związku z prowadzeniem "wrogiej" działalności na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, gdzie była nauczycielką. 22.01.1983 SOS przekwalifikowano na KE krypt. "Biała". Kontrolę operacyjną ww. zakończono 20.09.1989, materiały złożono do archiwum pod sygn. 528/II. Materiałów o sygn. 528/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie kontynuowania działalności w NSZZ "Solidarność" w czasie trwania stanu wojennego poprzez posiadanie i rozpowszechnianie nielegalnych ulotek na terenie Słupska. Alicja Kulaszka przechodzi w zeznaniach podejrzanej jako członek Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Słupsku. Ww. miała zostać przesłuchana 22.12.1981 w sprawie w charakterze świadka. IPN Gd 012/29 (49/III)
Akta kontrolne Akta w sprawie nadużyć finansowych w b. ZR NSZZ «Solidarność» w Słupsku. Alicja Kulaszka przechodzi jako członek Prezydium NSZZ «Solidarność» w Słupsku. IPN Gd 012/180 (244/III)
Akta internowanego Internowana 12.05.1982 na mocy decyzji nr 73 wydanej 11.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ "może być niebezpieczna dla porządku prawnego w okresie stanu wojennego". Zwolniona 29.06.1982 na mocy decyzji nr 73/82 wydanej 28.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Bi 52/16
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 17.12.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II.149/82) w sprawie zorganizowania i prowadzenia w okresie od marca do 30.11.1982 na terenie Słupska nielegalnych struktur związkowych w postaci Okręgowego i Zakładowych Komitetów Oporu "Solidarności". Alicja Kulaszka przechodzi w zeznaniach świadka złożonych 24.12.1982 dotyczących spotkania, które odbyło się we wrześniu 1982 w kościele pod wezwaniem św. Jacka w Słupsku w celu utworzenia Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. IPN Gd 012/53 (77/III)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Alicji Kulaszki znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do kk (kraje kapitalistyczne) i ks (kraje socjalistyczne) w okresie od 06.01.1983 do 06.01.1985 wniesione przez Wydz. III KWMO w Słupsku, ponieważ "w okresie 15.05-22.07.1982 r. internowana za wrogą działalność polityczną w ramach «Solidarności». Destrukcyjnie oddziałuje na środowisko młodzieży szkolnej i nauczycielskie. Podejrzana o działalność w podziemnych strukturach «Solidarności». Inspirowała młodzież do wrogiej działalności politycznej". Zastrzeżenie zarejestrowano 07.01.1983 pod nr 7060. Zastrzeżenie anulowano 11.04.1985. Ww. do 12.12.1981 była członkiem Prezydium ZR NSZZ «Solidarność» w Słupsku. Ww. 12.01.1983 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Węgier ze względu na zastrzeżenie wniesione przez Wydz. IV KWMO w Słupsku. Akta paszportowe 30.11.1981 wypożyczył Wydz. III "A" KWMO w Słupsku, 20.09.1982 Wydz. III KWMO w Słupsku. EASL 2111
.