Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Dominik
Nazwisko: Łowicki
Miejsce urodzenia: Witowąż
Data urodzenia: 04-08-1943
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Henryk Łowicki, zastępca wiceprzewodniczącego KK «Solidarności» Eltorów w kraju figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego» oraz w wykazie osób zatrzymanych w Pruszczu Gdańskim» sporządzonych 13.12.1981. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotycząca ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (156/10, 911/2)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna Henryka Łowickiego. Materiały włączono do SOR krypt. "Jedność" nr rej. 53028. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 499 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony na mocy decyzji nr 132 o uchyleniu internowania wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/123
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Henryk Łowicki, wiceprzewodniczący KZ NSZZ «Solidarność» w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "Eltor", figuruje w «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą rozpracowywania młodzieżowej organizacji z terenu Gdańska o nazwie „Federacja Młodzieży Walczącej”. Jej członkowie kolportowali „nielegalne” wydawnictwa oraz organizowali happeningi. 01.1985 przerejestrowano SOS na SOR. Henryk Łowicki 18.01.1988 był sprawdzany przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku "przed rozpracowaniem". Materiały operacyjne dotyczące ww. złożono w archiwum pod sygn. 19446/II i 911/19 t. 5. IPN Gd 0027/3839 t. 3 (19956/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z "negatywnymi wystąpieniami" w "Eltor" w Gdańsku. Sprawę zakończono wraz z "zaprzestaniem negatywnej działalności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19446/II zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19446/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta paszportowe Henryka Łowickiego 25.09.1981 wypożyczył Wydz. IV KWMO w Gdańsku, następnie 14.11.1985 i 18.08.1988 wypożyczył Wydz. VI WUSW w Gdańsku. EAGD 175324
.