Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Składanowski
Miejsce urodzenia: Książnik
Data urodzenia: 30-05-1950
Imię ojca: Julian
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. ww. figuruje w «wykazie osób przewidzianych do internowania». W materiałach znajduje się arkusz osoby podlegającej internowaniu dotyczący Stanisława Składanowskiego sporządzony 15.05.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. prowadził dokumentację fotograficzną imprez i zajść ulicznych organizowanych przez nielegalne struktury «Solidarności». Był aktywnym uczestnikiem imprez zorganizowanych 1 i 3 maja 1982, za co został internowany. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 8 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 156/10, 911/2), IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Akta internowanego Internowany 17.05.1982 na mocy decyzji nr 723 wydanej 15.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony 09.07.1982 na mocy decyzji nr 237 o uchyleniu internowania wydanej 08.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/270
Dokumentacja ewidencyjna "Zatrzymany w związku z nielegalnym zgromadzeniem w dniu 1.05.1984 r. w Gdyni. Zwolniony po 48 godzinach". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Dokumentacja ewidencyjna "Fotografował imprezy i zajścia uliczne org.[anizowane] przez "S[olidarność]", brał czynny udział w zajściach ulicznych dnia 1 i 3.05.1985 na terenie Gdańska". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.