Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Wiktor
Nazwisko: Rzeczycki
Miejsce urodzenia: Wyszków
Data urodzenia: 29-03-1935
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Ww. figuruje w «wykazie osób przewidzianych do internowania». W materiałach znajduje się arkusz osoby podlegającej internowaniu dotyczący Andrzeja Rzeczyckiego sporządzony 21.04.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. W przeszłości jako kierowca utrzymywał kontakty z kierownictwem krajowym i regionalnym NSZZ «Solidarność». Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizowaniu konspiracyjnych struktur związkowych udzielając wsparcia działalności Ogólnopolskiego Komitetowi Oporu NSZZ «Solidarność». Pełnił funkcję łącznika, organizował skrzynki i punkty kontaktowe. Został internowany do OO. w Strzebielinku. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". W materiałach znajduje się «plan przedsięwzięć w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. "Hades"». Ww. figuruje w doniesieniu TW pseud. "Wolny" z 22.04.1982 dotyczącym pracowników Biura Pełnomocnika Wojewody ds. Zabezpieczenia Majątku «Solidarności». Za swoją działalność został internowany do OO. w Strzebielinku. IPN Gd 003/166 t. 1, 15, 18 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. W aktach znajduje się «plan przedsięwzięć w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. "Hades"» sporządzony 10.02.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Mieszkanie ww. było punktem kontaktowym dla przedstawicieli OKO NSZZ «Solidarność». W związku z prowadzonymi działaniami operacyjnymi planowano szczegółowe rozpracowanie A. Rzeczyckiego poprzez obserwację prowadzoną przez Wydz. "B" KWMO w Gdańsku, osobowe źródła informacji (OZI), zainstalowanie podsłuchu telefonicznego (PT) i podsłuchu pokojowego (PP) w mieszkaniu ww. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy utworzonego 13.01.1982 Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ «Solidarność», którego zadaniem była kontynuacja działań komitetu strajkowego powstałego 13.12.1981 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W mieszkaniu A. Rzeczyckiego zorganizowano punkt kontaktowy dla przedstawicieli OKO NSZZ «Solidarność». W toku działań operacyjnych planowano szczegółowe rozpracowanie ww. poprzez osobowe źródła informacji (OZI), obserwację prowadzoną przez Wydz. "B" KWMO w Gdańsku, zainstalowanie w mieszkaniu ww. podsłuchu telefonicznego (PT) i podsłuchu pokojowego (PP), zorganizowanie stałego punktu obserwacji celem identyfikacji osób przybywających do mieszkania ww. Sprawę 18.03.1985 przejął do prowadzenia Insp. 2 WUSW w Gdańsku. Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18808/II zniszczono. Materiałów 18808/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt IPN Gd 003/176.
Akta internowanego Internowany 24.04.1982 na mocy decyzji nr 630 wydanej 22.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Z ważnych przyczyn osobistych ww. w okresie od 23.07.1982 do 06.08.1982 udzielono przerwy w internowaniu. Zwolniony na mocy decyzji nr 312 o uchyleniu internowania wydanej 15.10.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO. IPN Gd 159/347
Dokumentacja ewidencyjna 3.04.1985 "Wywiad zrealizowano na zlec.[enie] Kier.[ownika] Insp. 2. Materiały S-3/I". 18.03.1987 "Kont. [akt] od "Zenit". "Żywiec". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i ZSKO.
Materiały audiowizualne Dokumentacja filmowa przedstawiająca pielgrzymkę obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku; procesję Bożego Ciała w centrum Gdańska z udziałem czołowych działaczy NSZZ "Solidarność" manifestacje pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców; sytuację ogólną w rejonie Stoczni Gdańskiej im. Lenina i kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Andrzej Rzeczycki wraz z innymi działaczami opozycji brał udział w procesji Bożego Ciała na Głównym Mieście w Gdańsku 02.06.1988. IPN Gd 334/16
Dokumentacja ewidencyjna Andrzej Rzeczycki otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ ("wszystkie kraje świata") wniesione przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku na okres od 01.03.1985 do 01.03.1989 na mocy art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o paszportach. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.