Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Iwona Maria
Nazwisko: Pirowska-Janiszewska
Nazwisko rodowe: Jastrzębska
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 04-02-1956
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Ww. figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego» sporządzonym 13.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. W materiałach znajduje się wniosek o uchylenie decyzji o internowaniu wobec Iwony Jastrzębskiej sporządzony 18.03.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 ww. została zatrzymana w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Gdańsku, gdzie była pracownikiem działu rozpowszechniania informacji Sekcji Radiowej Agencji «Solidarności». Została internowana do OO. w Gołdapi. Ww. była osobą przewidzianą do internowania w ramach akcji krypt. "Jodła". Ww. po powrocie z internowania miała zostać poddana kontroli operacyjnej przez Wydz. V KWMO w Toruniu. Część akt operacyjnych dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 3 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Akta internowanego Internowana 14.12.1981 do AŚ w Gdańsku na mocy decyzji nr 542 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". 16.12.1981 przeniesiona do ZK w Bydgoszczy- Fordonie, 22.12.1981 przeniesiona do ZK w Grudziądzu. Następnie 2.01.1982 przeniesiona do ZK w Bydgoszczy-Fordonie skąd 10.01.1982 została przewieziona do OO. w Gołdapi. 2.03.1982 przeniesiona do OO. w Darłówku. Zwolniona 15.04.1982 na mocy decyzji nr 110 wydanej 27.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Sz 264/102
Akta prokuratorskie Korespondencja dotycząca osób internowanych, w tym. m.in. dotycząca zażalenia Iwony Jastrzębskiej na internowanie do OO. w Bydgoszczy- Fordonie złożonego 20.12.1981. IPN Gd 76/16
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Iwona Jastrzębska figuruje w «wykazie osób internowanych w Fordonie k. Bydgoszczy». IPN Gd 003/176 (200/IV)
.