Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Tadeusz
Nazwisko: Olkiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-03-1940
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". Ryszard Olkiewicz, aktywny działacz antysocjalistyczny zatrudniony w Zarządzie Portu w Gdyni, figuruje w «wykazie osób przewidzianych do internowania». W aktach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Ryszarda Olkiewicza sporządzony 28.11.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Ww. był aktywnym uczestnikiem strajków sierpniowych 1980 r. w Zarządzie Portu Gdynia, wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Za swoją działalność został internowany. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3 (156/10, 911/2), IPN Gd 340/2 t. 1-2 (156/10, 911/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 27.04.1982 pod nr 43533 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku do SOR krypt. "Posucha" prowadzonej od 27.08.1980 do 29.04.1982 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku dotyczącej strajku w sierpniu 1980 w Zarządzie Portu w Gdyni. Sprawę zakończono "poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18062/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18062/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ryszard Olkiewicz figuruje w aktach jako osoba przewidziana do internowania. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 150 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony 24.07.1982 na mocy decyzji nr 302 wydanej 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/259
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Ryszard Olkiewicz figuruje w «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Sprawę do prowadzenia 05.04.1984 przejął Pion V RUSW w Gdyni. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.