Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Katarzyna
Nazwisko: Indyk
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 24-01-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maria Indyk była rejestrowana 28.04.1983 pod nr KR 27409 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie do SOR "Mimoza" KR 27409. Rozpracowywana z powodu prowadzenia podziemnej działalności wydawniczej. Druki i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Prowadzenie SOR "Mimoza" zakończono w 1989. Akta SOR "Mimoza" zniszczono 31.12.1989. Z części materiałów SOR zarchiwizowanych w 1987 zachował się mikrofilm o sygn. 17090/II. IPN Kr 0101/361 (17090/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące śledztwa nr RSD 21/S/83 w związku ze sporządzaniem i rozpowszechnianiem wydawnictw przez M. Indyk wraz z innymi osobami w udostępnionym przez nią mieszkaniu. Zatrzymana 10.06.1983. Aresztowana tymczasowo od 11.06.1983. Dnia 20.10.1983 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia umorzył postępowanie na podstawie ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN Kr 07/5326 (5648/III-gr.), IPN Kr 096/1060 (5648/III-gr.) mkf.
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie dotyczące Marii Indyk i innych. M. Indyk została tymczasowo aresztowana 11.06.1983 na podstawie art. 48 ust. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym, za to, iż w okresie do 10.06.1983 w Krakowie brała udział w drukowaniu, przechowywaniu i kolportażu wydawnictw drugiego obiegu, w tym publikacji zawieszonego NSZZ "Solidarność". Postanowieniem z 19.07.1983 uchylono tymczasowy areszt. Zwolniona 21.07.1983. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie wystąpiła do Sądu Rejonowego 18.08.1983 o umorzenie sprawy na mocy amnestii. IPN Kr 451/2 (II Ds. 64/83)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko M. Indyk i innym z art. 48 ust 2,3,4 dekretu o stanie wojennym. Druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z 27.09.1983 umorzył postępowanie karne wobec M. Indyk na podstawie amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 17/287 (II Ko A 3/83/S)
Akta penitencjarne Maria Indyk była aresztowana tymczasowo 11.06.1983 z art. 48, ust. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym. Osadzona w AŚ w Myślenicach 13.06.1983. Zwolniona 19.07.1983. IPN Kr 0139/22 (36/173/83)
Akta paszportowe Akta paszportowe M. Indyk. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-0342/86 w okresie 11.04.1986-11.04.1987 z powodu powiązania z podziemną działalnością poligraficzno-kolportażową. IPN Kr 37/352287 (EAKr 352287)
.