Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Marian
Nazwisko: Nowacki
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 12-01-1956
Imię ojca: Marian
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 6.02.1978 pod nr 22626 jako osoba do SOR krypt. "Redaktorzy" dot. nielegalnego pisma "Spotkania". W aktach znajdują się postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę na okres 15.08.1979-15.08.1981 wydane przez Wydz. IV KWMO Lublin, następnie przedłużone do 15.08.1983 oraz zastrzeżenie na okres 26.07.1982-26.07.1984. "Wymieniony (...) posiada szerokie kontakty z elementami antysocjalistycznymi. Aktywnie uczestniczy w produkcji materiałów bezdebitowych oraz kolportażu wszelkiej literatury o treści antysocjalistycznej". Kilkakrotnie przeszukiwano mieszkanie i przeprowadzano z figurantem rozmowy ostrzegawcze. W czasie trwania stanu wojennego ukrywał się przed internowaniem. IPN Lu 020/746 (II/10595)
Materiały ewidencyjne Na wniosek Wydz. IV KWMO Lublin zastrzeżony na wyjazd za granicę w okresie do 15.08.1981. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne Na wniosek Wydz. IV KWMO Lublin zastrzeżony na wyjazd za granicę w okresie od 26.07.1982 do 26.07.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.