Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Urynowicz
Miejsce urodzenia: Żłobin
Data urodzenia: 18-11-1923
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Dominika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Urynowicz Wacław ps. "Lotny", od 15.12.1945 do chwili aresztowania łącznik organizacji podziemia niepodległościowego WiN. W listopadzie 1946 wylepił 6 sztuk ulotek antypaństwowych we wsi Żłobin. W grudniu tego samego roku udzielił noclegu w swoim domu członkom patrolu tejże organizacji. Za powyższe aresztowany 16.12.1946 przez funkcjonariuszy PUBP w Suwałkach i osadzony w areszcie przy urzędzie. Śledztwo zakończono 30.12.1947. Następnego dnia osadzony w więzieniu w Suwałkach i przekazany do dyspozycji Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Materiały KSL-4760 zniszczono w 1988. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewiden. oraz IPN Bi 212/1498.
Akta sądowe WSR w Białymstoku dnia 26.04.1947 skazał Urynowicz Wacława za to, że "od dnia 15.09.1945 do dnia 16.12.1946 na terenie pow. suwalskiego brał czynny udział w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego w nielegalnej organizacji WiN na stanowisku łącznika" na karę 8 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat. Na mocy amnestii karę złagodzono o połowę tj. 4 lat więzienia i utratę praw na okres 4 lat. Karę odbywał w więzieniu w Białymstoku, a od 20.06.1947 w Rawiczu. Prośba o ułaskawienie z dnia 13.06.1947 nie została rozpatrzona. Wolność odzyskał 16.12.1950. IPN Bi 212/1498 (AS 292/SR 281/47)
Akta penitencjarne W okresie od 20.06.1947 do 16.12.1950 przebywał w Centralnym Więzieniu w Rawiczu. IPN Po 3/35, IPN Po 3/42, IPN Po 3/43, IPN Po 3/44 oraz IPN Po 3/96.
Charakterystyka Kwestionariusz ewidencyjny na członka organizacji podziemia niepodległościowego WiN komendy obwodu Suwałki opisanej w charakterystyce nr 98. Urynowicz Wacław ps. "Lotny" od 15.09.1945 do chwili aresztowania należał do WiN na terenie pow. suwalskiego pełniąc funkcję łącznika. Przenosił meldunki oraz materiały propagandowe. Udzielał schronienia członkom i żołnierzom WiN. Aresztowany 16.12.1946 przez PUBP Suwałki. WSR w Białymstoku dnia 26.04.1947 skazał Urynowicz Wacława na karę 4 lat więzienia. IPN Bi 019/125/3 (2/59)
.