Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Sekuła
Miejsce urodzenia: Zakrzówek
Data urodzenia: 12-04-1951
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 4.10.1987 pod nr 36756 jako figurant SOS krypt. "Oficer", ponieważ był podejrzany o to, że jako były funkcjonariusz MO, po wyjeździe do RFN, gdzie przebywał w obozie dla uchodźców i starał się o azyl polityczny, mógł przekazać obcym służbom specjalnym informacje stanowiące tajemnicę państwową. Podejrzenia jednak nie potwierdziły się i dn. 17.01.1990 sprawę zakończono. IPN Lu 020/878 (II/11697), IPN Lu 0229/1277 (MF 11697/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 4.10.1987 jako figurant KE krypt. "Wspólnik" ze względu na utrzymywanie kontaktów z byłymi działaczami NSZZ "Solidarność". Dn. 25.11.1988 sprawę przekazano do RUSW Lublin. Dn. 16.02.1989 kontrolę zakończono. Materiały włączono do SOS krypt. "Działacze" i zarchiwizowano do nr II/11090, a następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/11090 zniszczono; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 9.11.1983 pod nr 30213 jako osoba do SOS krypt. "Działacze" dot. "ścisłej współpracy b. funkcj. MO z działaczami b. >Solidarności<". Sprawę zakończono dn. 4.12.1987, materiały zarchiwizowano do nr II/11090, a następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/11090 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajdują się informacje o zastrzeżeniach wyjazdów za granicę nr Z-I-2714/81/A oraz Z-I-1882/87. IPN Lu 0308/7012 (EALU 66890)
.