Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Rudolf
Nazwisko: Tchórzewski
Miejsce urodzenia: Rzążew
Data urodzenia: 27-06-1952
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 12.09.1979 Jerzy Tchórzewski (student SGPiS i doktorant na PW) został zarejestrowany pod nr 4573 przez SB z Wydz. II KW MO w Siedlcach w kategorii "zabezpieczenie operacyjne". Od dnia 20.02.1980 był "opracowywany" jako kandydat na Tajnego Współpracownika. Powodem były jego "częste wyjazdy do krajów kapitalistycznych" (w związku z czym mógł być źródłem informacji dot. cudzoziemców, z którymi utrzymywał kontakty). W planach SB miał być wykorzystany do sprawy obiektowej krypt. „Turysta”. W trakcie tzw. opracowania kandydata prowadzono z nim rozmowy. Jednak z zapisów funkcjonariuszy wynika, że J. Tchórzewski „unikał podawania faktów, nazwisk, dat”, okazywał swój negatywny stosunek do SB i „wielokrotnie zaznaczał, że nie interesują go jakiekolwiek układy, a mówienie o innych jest sprzeczne z jego zasadami (…)”. W związku z tym "dnia 14.07.1983 zaniechano dalszego opracowywania z powodu niechęci do współpracy". W dniu 27.07.1983 sprawę tę zdjęto z ewidencji, a jej akta złożono do archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach - pod sygn. 1684/I-k. Następnie akta te zmikrofilmowano – sygn. 1684/1. IPN Lu 00419/984 (1684/I-k), IPN Lu 00414/270/D (1684/1) mikrofilm.
Z zapisów w aktach paszportowych Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Siedlcach z lat 1975-1987 wynika, że Jerzemu Tchórzewskiemu wielokrotnie odmówiono wydania paszportu na wyjazd za granicę, m.in. na wyjazd w roku 1982, 1984 i 1985 do Austrii. Otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata" na okres od 10.11.1984 do 10.11.1987 (ten zakaz wyjazdów został wydany przez Wydz. Paszportów KW MO w Siedlcach na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 17.06.1959). Po odmowie wydania paszportu na wyjazd do Austrii (decyzji z dnia 11.08.1986) J. Tchórzewski złożył odwołanie, które rozpatrzono pozytywnie. IPN Lu 154/325 (EASE 1057).
.