Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Temkin
Miejsce urodzenia: Kniaźpogost
Data urodzenia: 03-03-1947
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Matylda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Temkin, student Uniwersytetu Warszawskiego, był operacyjnie kontrolowany od dnia 10 kwietnia 1968 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE ) nr rejestr. 135. Tę kontrolę prowadziła SB z Wydz. III KMO m.st. Warszawy z uwagi na to, że Eugeniusz Temkin brał udział w wiecu na UW oraz w strajku okupacyjnym na Politechnice Warszawskiej w czasie studenckich protestów w marcu 1968. Ponadto zanotowano, iż "ww. był karany w Kolegium Karno-Orzekającym za aktywny udział w strajku–wiecu na UW w dniu 8.03.1968 oraz należał do organizatorów strajku okupacyjnego na PW w dniu 21.03.1968". Dnia 18.08.1969 zakończono tę obserwację i kontrolę - uznano, że: „brak materiałów świadczących, by Temkin angażował się w działalność sprzeczną z prawem”. Następnie materiały ww. Kwestionariusza Ewidencyjnego zarchiwizowano pod sygn. 1232/IV. IPN BU 0423/2385 (1232/IV).
Eugeniusz Temkin "przechodzi w aktach" sprawy krypt. "Bączek" - dot. inwigilacji Pawła Bąkowskiego i grupy innych podejrzanych o działalność w KOR i NSZZ "Solidarność", o "propagowanie wrogich poglądów" i działanie "przeciwko linii politycznej partii". Pierwotny Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Bączek” (nr 4786) założyła SB z Wydz. III KS MO w dniu 26.08.1969 w celu operacyjnej kontroli głównego figuranta. W dniu 12.08.1976 akta przekazano do Wydz. III „A” KS MO. W październiku 1976 wnioskowano o przekwalifikowanie ww. KE na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a w listopadzie 1976 SOS krypt. "Bączek" przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Dnia 22.04.1981 dokonano rejestracji w Wydz. I Biura „C” MSW pod nr 65002. Odnotowano, że: „Wydz. VII Dep. IV prowadzi operacyjne rozpracowanie krypt. >Bączek< na Pawła Bąkowskiego, aktywnego działacza KSS-KOR, współpracownika J. Kuronia i aktywnego działacza >Solidarności< w IMiGW”. Wśród ustalonych kontaktów figuranta, pierwszym wymienionym był Eugeniusz Temkin - scharakteryzowany jako: „członek grupy >komandosów< pozostający w zainteresowaniu Wydz. III”. IPN BU 0222/106 t. 1, 9 (52895/II).
Dnia 18.02.1980 Eugeniusz Temkin został zarejestrowany pod nr 27258 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Offset” (nr 26416). Sprawa ta została założona 3.08.1979 przez SB z Wydz. III-2 KS MO. W materiałach o sygn. IPN BU 0222/106 t. 1, 9 (sprawa krypt. "Bączek") znajduje się meldunek z dnia 10.07.1981, w którym odnotowano, że: „figurant SOR krypt. >Offset< E. Temkin aktywnie uczestniczył w organizowaniu NSZZ RI >Solidarność Wiejska< i utrzymywał częste kontakty z Edwardem Małeckim – działaczem >Solidarności Wiejskiej< na terenie woj. skierniewickiego (…). W dniu 26.06.1981 E. Temkin kolportował na posiedzeniu ZW NSZZ RI w Skierniewicach publikacje bezdebitowe. Obecnie Temkin ma zamiar utworzyć w Skierniewicach tzw. >Ośrodek Myśli Ludowej<, który posiadałby m.in. literaturę wydawaną przez >Nową<”. Materiały dot. w/w, rejestrowane przez Wydz. III-2 KS MO do nr 27258, zostały zniszczone 21.12.1989. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 19.12.1981 na podstawie decyzji o internowaniu (nr 10/T/81) Komendant Wojewódzki MO wydał nakaz zatrzymania i doprowadzenia Eugeniusza Temkina do Ośrodka Odosobnienia w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Powód internowania przedstawiony we wniosku Wydz. III-2 KS MO: "prowadził wrogą działalność w KSS KOR" i "sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa”. Wykonanie decyzji zlecono Grupie Śledczej KS MO. Natomiast decyzją KW MO nr 135 z dnia 29.04.1982 postanowiono uchylić decyzję o internowaniu i nakazać niezwłoczne zwolnienie E. Temkina. IPN BU 448/507 (505/04/82), IPN BU 0787/528 (4009/III), IPN BU 01326/1807 (4009/3) mikrofilm.
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KS MO z lat 1968-1971 zawierają m.in. zapis, iż dnia 13.05.1968 Eugeniusz Temkin otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (odmowę wydania paszportu) o numerze Z-III-427/68. To zastrzeżenie wyjazdów anulowano 5.02.1971. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Figuruje w aktach spraw prokuratorskich o numerze II Ds. 52/83 z roku 1983. Te akta Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczyły "rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści lżącej PRL, ustrój i naczelne organy państwa oraz zawierającej fałszywe wiadomości, tj. przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2 kk". Śledztwem Prokuratury była objęta grupa kilkudziesięciu aktywistów opozycji i "S", w tym Eugeniusz Temkin. IPN BU 576/104 t. 4 (II Ds. 52/83).
Pod sygnaturą IPN BU 1471/62 znajduje się sprostowanie Eugeniusza Temkina z roku 2008 - odnośnie informacji na jego temat zawartych w materiałach o sygn. IPN BU 0787/528, IPN BU 448/507 i WP-3038/02 (to sprostowanie zostało włączone do zasobu archiwalnego IPN na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN). Eugeniusz Temkin prostuje, iż nieprawdziwe są informacje, że był współorganizatorem studenckiego strajku na Politechnice Warszawskiej w marcu 1968 r. Ponadto, jego zdaniem, w aktach brak informacji odnośnie jego działalności związanej z Komitetem Samoobrony Społecznej „Ziemi Grójeckiej” w Zbroszy Dużej. Nadmienił, że wspomagał strajk chłopski w Ustrzykach Dolnych, będąc w grudniu 1980 r. jego uczestnikiem oraz współredaktorem niektórych dokumentów strajkowych. Podkreślił również swoją współpracę z oficyną NOWA od momentu jej powstania do września 1980 r. oraz wspomaganie wolnościowego ruchu studenckiego (SKS-ów). Ponadto np. w okresie marzec-czerwiec 1981 prowadził punkt informacyjny dla rolników w siedzibie Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” przy ul. Szpitalnej. IPN BU 1471/62.
.