Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stefan
Nazwisko: Tkacz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-09-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
27.06.1984 Ryszard Tkacz (pracownik Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka) został zarejestrowany na podstawie doniesienia TW „Roman” do nr. 39041 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Jagoda”, założonej 13.09.1983 przez Wydział V SUSW. Charakter podejrzenia stanowiła „wroga działalność w środowisku załogi ZR im. M. Kasprzaka”. 24.10.1984 SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o nr. 41476 i kryptonimie „Styczeń”. Figurant „zajmował się przygotowywaniem do druku i rozpowszechnianiem nielegalnego wydawnictwa >Radiowiec<. Ponadto zbierał składki na rzecz >Solidarności< oraz kolportował ulotki i inne wydawnictwa bezdebitowe na terenie zakładu pracy”. W dn. 28.10.1988 zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 9916/II. Materiały archiwalne 9916/II zostały zniszczone komisyjnie zgodnie z protokołem brakowania akt nr EO-084/89 z dn. 28.12.1989. Materiały o sygn. 9916/II zniszczono 28.12.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zapis kartoteczny z 17.04.1987. Ryszard Tkacz otrzymał odmowę upoważnienia do wykonywania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową o nr. EO-0286/87/II. W uzasadnieniu podano, iż jako „działacz >Solidarności<, prezentuje wrogą postawę do obecnej rzeczywistości”. Decyzję negatywną podjął Wydział V SUSW. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.