Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Radomir
Nazwisko: Turowski
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 28-01-1941
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Ryta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 31.07.1975 SB z Wydziału III KS MO założyła Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) na 2 członków Związku Polskich Artystów Plastyków, w tym Andrzeja Turowskiego. Podstawą założenia tej Sprawy (o numerze rejestr. 12944) była otrzymana informacja, z której wynikało, że ww. zamierzają zebrać podpisy pod petycją od ok. 40-tu osób, w tym m.in. od rektora warszawskiej ASP i od młodych artystów plastyków. Treść petycji miała wyrażać niezadowolenie z działalności Pracowni Sztuk Plastycznych (PSP) oraz komisji artystycznej przy Związku Polskich Artystów Plastyków. Okazało się jednak, że: "skarga ta nie zawierała wrogich akcentów politycznych, a dot. spraw związanych z PSP". Odnośnie A. Turowskiego w materiałach SB znajduje się notatka służbowa sporządzona 5.07.1975 w Wydz. III KS MO na podstawie akt paszportowych, informująca, iż ww. to "dr nauk historycznych, zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu". W dniu 29.12.1975 sprawę zdjęto z ewidencji, jej materiały złożono do archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 3637/II, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 3637/2. IPN BU 01322/158 (3637/2) mikrofilm.
Andrzej Turowski figuruje w materiałach ewidencyjnych Wydziału Paszportów DUSW Warszawa-Śródmieście z lat 1982-1987. W maju 1987 Naczelnik ww. Wydziału Paszportów wniósł "zastrzeżenie Nr ZU-82/395/EAGP/87". Powód tego zastrzeżenia wyjazdów (zakazu wydawania paszportu): Andrzej Turowski „odmówił powrotu do kraju z pobytu służbowego we Francji w 1982”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.