Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Anna
Nazwisko: Świerczyńska
Nazwisko rodowe: Nowogórska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-12-1958
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Barbara Świerczyńska została zarejestrowana 3.09.1981 pod nr 31922 przez KSMO w Warszawie jako osoba do Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie „Mazowsze” (nr rej. 30727). W dn. 20.12.1982 przekwalifikowana i kontrolowana operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie „BAS”. Powód zainteresowania: „była etatowym pracownikiem NSZZ >Solidarność< Regionu Mazowsze. Aktywnie angażowała się w wydawanie nielegalnych wydawnictw zawieszonego związku. W wyniku przeprowadzonej czynności operacyjnej doprowadzono do tego, że figurantka zaniechała nielegalnej działalności”. Sprawę zakończono 14.09.1983. Materiały złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 7798/II, następnie zmikrofilmowano pod sygn. 7798/2. IPN BU 0247/1270 (7798/II), IPN BU 01322/2351 (7798/2) mikrofilm.
Barbara Świerczyńska została Internowana 8.05.1982 na wniosek Wydziału V KSMO i osadzona w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Grochów. Powód: „kolporterka nielegalnych wydawnictw NSZZ >Solidarność< Regionu Mazowsze”. 21.07.1982 uchylono decyzję o internowaniu. IPN BU 0787/196 (3662/III).
Od 2.02.1981 Barbara Świerczyńska zatrudniona była na stanowisku specjalisty ds. informacji w dziale Informacji Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. W dniu 8.02.1984 materiały złożono do Archiwum Wydziału II Biura „C” MSW pod sygnatura 52248/II, następnie zmikrofilmowano pod sygnaturą 9672/2. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.