Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Tarasiuk
Miejsce urodzenia: Lebiedziew
Data urodzenia: 03-01-1950
Imię ojca: Adolf
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leszek Tarasiuk figuruje w aktach Wydz. Śledczego KW MO Kielce z okresu od maja do listopada roku 1982 (nr 15/82). Był podejrzany o to, że będąc członkiem "zawieszonego" NSZZ „Solidarność” w kwietniu i maju 1982 nie zaprzestał działalności związkowej i w dniu 3.05.1982 w Warszawie "uczestniczył w nielegalnej demonstracji". Zanotowano, iż jako nauczyciel akademicki (adiunkt w Instytucie Fizyki w WSP w Kielcach) podczas zajęć dydaktycznych z grupą studentów prezentował w ich obecności transparent z napisem „Solidarność” oraz nawoływał do uczestnictwa w akcji protestacyjnej - planowanej na dzień 13.05.1982. Prokurator Rejonowy w Kielcach postanowieniem nr 1DS-1211/82/S zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego - z terminem do dnia 10.06.1982. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z 30.06.1982 (nr II-1K-142/82) Leszek Tarasiuk został skazany na 1 rok więzienia. Dnia 3.11.1982 Sąd Najwyższy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że wykonanie ww. kary pozbawienia wolności zawiesił na 3 lata oraz wymierzył L. Tarasiukowi karę 50 tys. zł grzywny. Materiały te złożono w Wydz. „C” WUSW Kielce pod sygnaturą 11876/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Leszek Tarasiuk występuje w meldunku operacyjnym SB z Wydziału III KW MO w Kielcach. Powód: „namawiał studentów do strajku w dn. 13.05.1982 r. oraz opowiadał o uczestnictwie w demonstracjach ulicznych w Warszawie dn. 3.05.1982 r.”. W dniu 20.10.1983 materiały te złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Kielcach pod sygnaturą 11876/II. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Leszek Tarasiuk figuruje w aktach spraw sądowych - został bowiem oskarżony o to, że w okresie od kwietnia do maja 1982 jako członek NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał działalności związkowej (m.in. uczestniczył w demonstracji w Warszawie). IPN BU 754/192 (V KR 137/82).
Akta Wydz. Śledczego SUSW z roku 1983 stwierdzają, że Leszek Tarasiuk i inne osoby byli podejrzani o przynależność do "nielegalnej organizacji" NSZZ "Solidarność" oraz o drukowanie i kolportaż "nielegalnych wydawnictw szkalujących naczelne organa PRL". To postępowanie śledcze zostało jednak umorzone na mocy amnestii z lipca 1984. IPN BU 01205/122 (3057/III).
W dniu 11.08.1986 Leszek Tarasiuk został operacyjnie "zabezpieczony" i zarejestrowany pod numerem 97837 przez SB z Wydziału I Biura Studiów MSW. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie i charakterze zainteresowania SB osobą ww. To "zabezpieczenie" L. Tarasiuka zakończono dnia 12.12.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.