Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Syska
Miejsce urodzenia: Drobin
Data urodzenia: 01-10-1945
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku z lat 1968-1969 zawierają m in. informację, iż w dniu 30.04.1968 Zbigniew Syska - wówczas student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku - został zatrzymany przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku pod zarzutem „kolportowania ulotek o wrogiej antypaństwowej treści”. Dnia 28.09.1968 Zbigniew Syska został skazany za to na 3 lata więzienia przez Sąd Powiatowy dla Miasta Gdańska (z art. 23 § 1 MKK). Zwolniony z więzienia warunkowo dn. 12.02.1969. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zbigniew Syska figuruje w aktach osobowych więźniów Aresztu Śledczego w Gdańsku z lat 1968-1969. Akta te są zatytułowane: "Akta osobowe skazanego dot. Zbigniew Syska, ur. 01-10-1945 r.". Zanotowano, iż ww. został "skazany za to, że w dniu 30-04-1968 r. w Gdańsku sporządzał i rozpowszechniał ulotki oraz przechowywał wiersz >Trzech Tajniaków<, co mogło wyrządzić istotną szkodę interesom państwa, tj. za przestępstwo z art. 23 § 1 Dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa" Z. Syska został aresztowany dnia 02.05.1968, osadzony w Centralnym Więzieniu w Gdańsku od dnia 03.05.1968 do dnia 12.02.1969, zwolniony dnia 12.02.1969. IPN Gd 897/365 (1386/21).
.