Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Tomasz
Nazwisko: Strzelecki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-11-1954
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dn. 11.12.1976 Jerzy Tomasz Strzelecki, wówczas student socjologii UW, został zarejestrowany pod nr. 16413 przez Wydział III KSMO w kategorii Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Cel”. Rozpracowanie podjęto w związku z podejrzeniem prowadzenia „działalności antysocjalistycznej" w środowisku studentów UW. W trakcie kontroli stwierdzono, iż ww. „wykorzystuje oficjalne imprezy studenckie” do rozpowszechniania informacji o działalności opozycji, a także uczestniczy w wykładach tzw. „Latającego Uniwersytetu”. W wyniku podjętych działań operacyjnych J. Strzelecki zaprzestał „wrogiej działalności” i w związku z tym 17.03.1978 sprawę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE), w celu dalszej obserwacji działań ww. Przeprowadzono też z J. Strzeleckim dwie „rozmowy ostrzegawcze”. 12.10.1979 materiały KE krypt. „Cel” zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO pod sygn. 6234/II. IPN BU 721/5 (II-6234), IPN BU 01322/1486 (6234/2) mikrofilm.
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie „Klan”/ „Związek” nr rejestr. 37004, prowadzonej przez WUSW w Gdańsku, dotyczącej ochrony operacyjnej działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Tom 28 zawiera materiały dotyczące gości hotelowych, kontrolowanych operacyjnie w ramach spraw obiektowych "Klan i "Sejmik". Materiały pochodzą z lat 1980-1982. Jerzy Strzelecki (pracownik Unitra-Polkolor w Warszawie) przechodzi w powyższych materiałach, jako osoba kontaktująca się z dziennikarzem-korespondentem wydawnictwa „Le Monde”. Dziennikarz, ob. francuski, przybył do Gdańska 25.10.1980 i „żywo interesował się problemami związanymi z działalnością i rejestracją NSZZ Solidarność”. W materiałach brak jest bardziej szczegółowych informacji na temat przebiegu spotkań J. Strzeleckiego z francuskim dziennikarzem. IPN Gd 003/166 t. 28 (185/IV).
Jerzy Strzelecki został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW. Zapis na karcie B-8 z 20.08.1980: „Kontakt z ob. Francji (…)”. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
8.05.1982 Jerzy Strzelecki został zarejestrowany przez Wydział XIII Departamentu II MSW w kategorii „Zabezpieczenie” (Zab.) pod nr. 71220. W dn. 21.04.1983 przeniesiono do Wydziału VI Departamentu II MSW. Materiały zdjęto z ewidencji 17.11.1984 z powodu rezygnacji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Z akt paszportowych Jerzego Strzeleckiego wynika, iż otrzymał on zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych (kk.) o nr. Z-I-A/78. Zastrzeżenie wniósł Wydział III KSMO na okres od 14.07.1978 do 14.07.1980. Powodem zastrzeżenia była działalność opozycyjna ww. Zastrzeżenie anulowano 4.10.1979. IPN BU 797/34583 (EAGZ 034583).