Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Abramek
Miejsce urodzenia: Zygmuntów
Data urodzenia: 20-10-1943
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany 13.10.1980 pod nr 3386 jako osoba do SOS krypt. "Regulacja" nr 3229 przez Wydz. III "A" KWMO we Włocławku. „Stwierdzono, że był członkiem ZKZ NSZZ »Solidarność« w »ZAW« we Włocławku. Sprawę zakończono poinformowaniem władz politycznych". Materiały 25.05.1981 złożone do archiwum pod sygn. 471/II zniszczono 18.12.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów archiwalnych o sygn. 471/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne K. Abramek internowany w okresie od 13.12.1981 do 15.01.1982 w ZK Włocławek-Mielęcin w ramach akcji "Jodła" prowadzonej na terenie Włocławka, zarejestrowany do sprawy "Jodła" pod nr WL 4107. W materiałach znajdują się decyzje o internowaniu i uchyleniu internowania. IPN By 074/21 t. 1 (399/IV), IPN By 080/159 (10/5), IPN By 080/432 (33/9)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 8/81 z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. Powodem internowania było "prowadzenie aktywnej działalności polityczno-destrukcyjnej skierowanej przeciwko żywotnym interesom PRL”. Decyzją nr 8/a/81 z 14.01.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego we Włocławku wobec ww. uchylono internowanie. ZK Włocławek-Mielęcin opuścił 15.01.1982. IPN By 88/61 (31/82/1)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] K. Abramek, aktywny członek NSZZ »Solidarność« w Zakładach Azotowych we Włocławku od 18.03.1982 kontrolowany w ramach KE krypt. „Smakosz” z powodu „podejrzeń o działalność antysocjalistyczną”. Kontrolę zakończono z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. Materiały 4.07.1983 złożone do archiwum pod sygn. 713/II zniszczono 18.12.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów archiwalnych o sygn. 713/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.