Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Ryszard
Nazwisko: Zubowski
Miejsce urodzenia: Puławy
Data urodzenia: 26-03-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 15.02.1984 pod nr 30665 jako osoba do SOS krypt. "Duchy" nr rej. 28989 dot. nielegalnej działalności NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Puławach. Materiały wybrakowano za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989, częściowo zachowały się w aktach o sygn. IPN Lu 0218/43 (III/14845). Materiały zachowane częściowo w aktach o sygn. IPN Lu 0218/43 (III/14845)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie kierowania Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych w Puławach, kolportażu nielegalnych wydawnictw, zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL oraz treści nawołujące do podejmowania działań mających na celu wywołanie niepokoju publicznego". Dnia 26.07.1984 Sąd Rejonowy w Puławach na mocy Ustawy o amnestii umorzył postępowanie. IPN Lu 0218/43 (III/14845), IPN Lu 0218/54 (MF 14845/3)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego na podstawie nakazu Prokuratury Rejonowej w Lublinie z dn. 31.12.1983. Z. Zubowski był podejrzany o to, że od grudnia 1981 pełnił kierownicze funkcje w zawieszonym NSZZ "Solidarność". Dn. 26.07.1984 Sąd Rejonowy w Lublinie umorzył postępowanie i uchylił areszt tymczasowy. Został zwolniony dn. 2.08.1984. IPN Lu 23/472 (343/VIII/84)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 22.12.1984 pod nr 32263 jako figurant KE krypt. "Zubow" ze względu na prowadzenie aktywnej działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Puławach. Dn. 2.01.1989 kontrolę zakończono. Materiały zarchiwizowano do nr II/11488, a następnie zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/11488 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.