Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Leszek
Nazwisko: Franczyk
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 24-06-1956
Imię ojca: Julian
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jan Franczyk był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Kant" KR 18273. Został zarejestrowany 29.04.1977 do nr KR 19298 przez Wydział III KWMO w Krakowie. Działał w SKS. Brał udział w inicjatywie pisania petycji do władz PRL. Materiały złożono 31.10.1978 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 14325/II-gr. Akta zniszczono w 1989. Akta 14325/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Franczyk występuje w materiałach SOR "Naprawiacz" KR 17545. Był jednym ze współzałożycieli Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy i wydawcą pisma "Krzyż Nowohucki". IPN Kr 010/12061 (15438/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Hutnik" KR 23465 została założona 02.05.1980 na Jana Franczyka i tworzoną przez niego Chrześcijańską Wspólnotę Ludzi Pracy (CHWLP). Został zarejestrowany 02.05.1980 przez Wydział III KWMO w Krakowie pod nr rej. KR 23465. Rozpracowywany w latach 1980-1987 za działalność w CHWLP, NSZZ "Solidarność", i wydawanie pisma "Krzyż Nowohucki". Działał w Instytucie Katyńskim. Materiały SOS "Hutnik" złożono 18.05.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16969/II-gr. Akta zniszczono w 1989, pozostał mikrofilm 16969/II-gr. IPN Kr 0101/332 (16969/II) mkf.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego krypt. "Klon". Jan Franczyk występuje w dokumentacji osób internowanych. "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Jan Franczyk został internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Krakowie nr 77. Osadzony w Więzieniu w Nowym Wiśniczu, przetransportowany 29.12.1981 do OO w Rzeszowie-Załężu. Decyzją KWMO w Krakowie nr 146 z 07.07.1982 zwolniony z internowania. IPN Rz 52/450
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Franczyka. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-5820/80 w okresie 21.07.1980-15.07.1982 wniesione przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie działalnością w "Chrześcijańskiej Wspólnocie Ludzi Pracy". Zastrzeżenie zostało przedłużone do 31.12.1983. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7610/84 w okresie 01.01.1984-31.12.1986 wniesione przez Pion V DUSW w Nowej Hucie z powodu działalności w "Chrześcijańskiej Wspólnocie Ludzi Pracy" oraz Instytucie Katyńskim. Anulowano 23.05.1988. IPN Kr 37/178378 (EAKr 178378)
.