Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Banaczyk
Miejsce urodzenia: Piotrów
Data urodzenia: 13-01-1941
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jan Banaczyk był kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Elegant". Został zarejestrowany 05.03.1984 przez Wydział V RUSW w Stalowej Woli. Działał w strukturach NSZZ "Solidarność" w Hucie Stalowa Wola. Materiały KE włączono do SOS krypt. "Kontakt" TG 6209. Całość materiałów zarchiwizowano pod sygn. 545/II 05.09.1985. Akta nie zachowały się. Brak informacji o dacie zniszczenia. Akta 545/II nie zachowały się. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały KE "Elegant" TG-6116 zostały włączone do SOS "Kontakt" TG-6209. Jan Banaczyk był rozpracowywany w ramach SOS "Kontakt". Sprawę założył 16.04.1984 Pion V SB RUSW w Stalowej Woli na grupę działaczy NSZZ "Solidarność" w Hucie Stalowa Wola. Materiały złożono 05.09.1985 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Tarnobrzegu pod sygnaturą II/545. Akta sprawy nie zachowały się. Brak informacji o dacie zniszczenia materiałów. Akta 545/II nie zachowały się. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej
.