Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Bednarek
Miejsce urodzenia: Radoszki
Data urodzenia: 09-04-1948
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Klara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały dotyczące działalności członków NSZZ «Solidarność» w elbląskich zakładach mechanicznych "Zamech". Edmund Bednarek figuruje w aktach jako członek Prezydium ZKZ NSZZ «Solidarność». IPN Gd 07/53 (54)
Sprawa Oper. Rozpracowania [SOR]/ Kandydat na Tajnego Współpracownika [KTW]/ Kwest. Ewidencyjny [KE] 24.10.1980 zarejestrowany pod nr 4581 do SOR krypt. "Konsolidacja" nr rej. 4330 prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Elblągu w okresie 18.08.1980-12.02.1981. (03.09.1980 SOS "Konsolidacja" przerejestrowano na SOR). 05.11.1981 przerejestrowany na kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW]. Następnie kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Socjalny" z powodu podejrzenia o wykorzystywanie organizacji związkowej «Solidarność» do prowadzenia negatywnej działalności politycznej. Kontrolę zakończono "z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 843/II. Materiałów o sygn. 843/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 21/CH/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu, ponieważ "nakłaniałby do wrogich wystąpień". Zwolniony 18.03.1982 na mocy decyzji nr 30/82 o uchyleniu internowania wydanej 17.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu. IPN Bi 71/147
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Bednarz" w związku z prowadzeniem działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Sprawę zakończono z powodu zaprzestania prowadzenia tej działalności. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1432/II. Materiałów o sygn. 1432/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdu za granicę nr Z-I-1399/82 w okresie 1.04.1982-31.12.1983 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) wniesione przez Wydz. V KWMO w Elblągu. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.